Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W parafii św. Barbary w Wieluniu odbyła się uroczystość odpustowa

7 grudnia 2019 | Wydarzenia

Uroczystość odpustowa ku czci św. Barbary zgromadziła na Sumie odpustowej wielu parafian i przyjaciół parafii.

Wśród nich znalazły się siostry Antoninki i Bernardynki, o. Gwardiana Arkadiusza Kąkola, kapłanów z Dekanatu Matki Bożej Pocieszenia z ks. dziekanem Mirosławem Rapcią i ks. prałatem, Dziekanem Regionu Wieluńskiego Jackiem Zielińskim.

Na uroczystości obecni byli także księża spoza dekanatu, księża seniorzy, Rycerz Grobu Jerozolimskiego, Rycerze Kolumba.

Sumę odpustową odprawił ks. prof. Janusz Mączka ze Zgromadzenia Salezjańskiego z Krakowa. Uświetnił ją swoim śpiewem chór parafialny pod kierownictwem Tomasza Grajnerta. Sprawowanie Mszy św. rozpoczęło się od powitania ks. profesora przez proboszcza Jarosława Borala i prośby, by Eucharystia była odprawiona w intencji parafian.

Nawiązując do słów z Ewangelii według św. Łukasza (fragment o konieczności opowiedzenia się za Jezusem: 12, 49-53) oraz do słów z Listu św. Pawła do Rzymian (Pewność zbawienia: 8, 31-39) i napomnień Ezechiela ks. profesor Janusz Mączka przypomniał postać św. Barbary, męczennicy z 305 roku, która zatopiona w miłości Chrystusa wolała śmierć niż dać się od tej miłości odłączyć.

Homilię ks. profesor zakończył pytaniami:, „W którym miejscu miłości Chrystusa ja się znajduję?,  I czy wiem, że tylko zanurzenie się w miłości Chrystusa ma sens? Po uroczystym „Ciebie Boga wysławiamy” ks. proboszcz podziękował celebransowi, wszystkim parafianom, kapłanom, gościom, chórowi i wszystkim tym, którzy przygotowali oprawę uroczystości odpustowej.

Po Sumie, w drugiej części uroczystości, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, zostało odprawione nabożeństwo z Litanią do św. Barbary, zakończone błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń