Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Praszce odbyło się V Sympozjum Regionalistów

1 grudnia 2019 | Wydarzenia

Muzeum w Praszce i Wieluńskie Towarzystwo Naukowe w dniu 30 listopada zorganizowały V Sympozjum Regionalistów.

Jest to wydarzenie ważne dla tych, którym bliska jest historia ich małych ojczyzn. Sympozjum wpisuje się od pięciu lat w cykl wydarzeń kulturalnych regionu i ma charakter otwarty.

Organizacja tego branżowego spotkania wynika ze statutowej działalności współpracujących ze sobą dwu placówek – Muzeum w Praszce i Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Szczególne znaczenie ma zapis o obowiązku prowadzenia badań nad przeszłością i tradycją kulturową historycznej ziemi wieluńskiej.

Na V Sympozjum przybyli naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Historycznego PAN,  Muzeum Literatury w Warszawie, muzealnicy i archiwiści z Opola, Radomska, Częstochowy, pracownicy Pracowni Archeologiczno – konserwatorskich, muzealnicy z Praszki z dyrektorem Zbigniewem Szczerbikiem, przedstawiciele Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego z prezesem Zdzisławem Włodarczykiem. Wszystkich przybyłych, specjalistów w swoich dziedzinach, łączy miłość do miejsc, w których żyją i pracują. 

Na Sympozjum zaprezentowano 12 referatów. Znaczna ich część to wspaniałe przyczynki do historii regionu. Historię regionu wzbogaciły m.in. referaty: „Z polskim słowem na odrzańskim szlaku – edukacja regionalna w Archiwum Państwowym w Opolu, „Theatrum Veritas Iustitiae – dawne miejsca straceń na Śląsku okiem archeologa czy „Studium interdyscyplinarne wokół nieistniejącego kościoła szpitalnego św. Barbary w Starej Częstochowie.

Inne z przedstawionych referatów m.in.: „Regionaliści – czytelnicy i autorzy oraz „Zdzisław Spodzieja – rzeźbiarz z Praszki. Przyczynek do badań nad twórczością lokalnych twórców nieprofesjonalnych uzupełniły wiedzę ogólną z zakresu historii i tradycji kultury.

Każde z czterech Sympozjów doczekało się swojej publikacji zatytułowanej „Blisko i daleko. Sympozjum Regionalistów, zawierającej zaprezentowane referaty. Do tej pory ukazały się publikacje za rok 2015, 2016, 2017, 2018. Zapewne takiej samej publikacji doczeka się V Sympozjum Regionalistów Praszka 2019.

W tym roku ukazała się publikacja za rok 2018 z wystąpieniami uczestników obrad IV Sympozjum Regionalistów – Praszka 2018. Jej prezentacji dokonali redaktorzy: dr Zbigniew Szczerbik, dyrektor Muzeum w Praszce i dr Zdzisław Włodarczyk, prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń