Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Międzynarodowa konferencja naukowa – „Ludność cywilna i dramat wojny” zagościła w Kino-Teatrze „Syrena” w Wieluniu

3 września 2019 | Wydarzenia

30 sierpnia w Kino-Teatrze „Syrena” w Wieluniu odbyła się konferencja naukowa, „Ludność cywilna i dramat wojny”.

Konferencja zorganizowana przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy współudziale Burmistrza Wielunia wpisała się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu.

Konferencję poprzedziło otwarcie narracyjnej wystawy zatytułowanej „Świadkowie mówią… Wieluń 1 września 1939”, o czym pisaliśmy tutaj. Po obejrzeniu wystawy wszyscy uczestnicy udali się do „Syreny” gdzie gości przywitali Jan Książek – dyrektor MZW oraz dr hab. Grzegorz Berendt – wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Po powitaniu konferencję uroczyście otworzył Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Przewodnictwo konferencji objął dr hab. Przemysław Waingertner, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Łodzi. Konferencja była podzielona na dwie części.

Część pierwszą rozpoczął wykład w języku niemieckim zatytułowany „Geneza niemieckich zbrodni wojennych w Polsce w1939. Analiza porównawcza Wehrmachtu”. Wygłosił go Florian Steinfals (Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Munsterze), kolejny „Jesień płonących synagog. Jedno z następstw niemieckiej agresji na Polskę w 1939 r.” przedstawił dr hab. Grzegorz Berendt, prof. Uniwersytetu Gdańskiego (Muzeum II Wojny Światowej).

Wykład kończący część pierwszą nosił tytuł „Niemieckie barbarzyństwa w pierwszych dniach wojny w świetle polskiej prasy” i wygłosił go prof. dr hab. Tadeusz Wolsza z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Druga część konferencji rozpoczęła się po krótkie przerwie. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Hans – Erich Volkmann (były dyrektor Wojskowego Biura Badań Historycznych) i wygłosił referat w języku niemieckim „Wieluń: Anatomia zbrodni wojennej”.

Konferencja udana i ze wszech miar potrzebna. Zorganizowana w przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej, z udziałem historyków polskich i niemieckich, specjalistów swoich specjalności, stała się próbą oceny wydarzeń sprzed 80 lat, ponadto uczyniła Wieluń punktem szerszej refleksji (odwołania w każdym z referatów), stała się też protestem przeciwko wojnie.

– podsumował prowadzący konferencję dr hab. Przemysław Waingertner

Referat drugi „Tragedia Wielunia 1 września 1939 roku w świetle badań historyków i publicystów niemieckich” zaprezentował prof. dr hab. Tadeusz Olejnik (były wykładowca Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach).

Wykład końcowy „Świątynie trzech religii – obiekty sakralne unicestwione w Wieluniu na początku II wojny światowej” przedstawił Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

tekst: Zofia Białas

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń