Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Podczas uroczystości 20-lecia Powiatu Wieluńskiego wręczono medale honorowe – „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”

3 czerwca 2019 | Wydarzenia

31 maja, w Kino-Teatrze „Syrena” w Wieluniu, odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 20-lecia Powiatu Wieluńskiego oraz Dnia Samorządu Terytorialnego.

Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji mieszkańców powiatu w wieluńskiej Kolegiacie oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

Uroczystości otwarł i poprowadził Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba po czym nastąpiło wprowadzenie przez delegacje chorągwi i sztandarów oraz wygłoszenie przemówienia przez Starostę Wieluńskiego Marka Kielera i Burmistrza Wielunia Pawła Okrasę.

Z tak doniosłej okazji na uroczystość zaproszono, oprócz obecnych i byłych samorządowców, posła na Sejm RP Pawła Rychlika, przewodniczącą i radnego sejmiku województwa łódzkiego, członków Rady Miejskiej i Powiatu oraz wójtów gmin powiatu wieluńskiego.

Jubileusz 20-lecia odrodzenia powiatu wieluńskiego to doskonała okazja do świętowania ale też do refleksji, wspomnień i przemyśleń. To dobry czas do podsumowań a jednocześnie wyznaczania nowych zadań i celów oraz opracowywania sposobów ich realizacji.

Po tych 20 latach, pomimo wielu trudności z którymi borykają się samorządy powiatowe w całym kraju uważam, że powiat wieluński, władze wszystkich jego kadencji dążyły do tego aby w miarę posiadanych kompetencji i możliwości finansowych zaspakajać oczekiwania i potrzeby naszych mieszkańców.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Funduszów Unijnych i Krajowych, a także w ramach dobrej współpracy z samorządami gminnymi udało się nam wykonać wiele inwestycji w każdym obszarze działalności powiatu.

W tych dwóch dekadach przebudowano wiele kilometrów dróg powiatowych, wyremontowano obiekty zabytkowe ziemi wieluńskiej przy znacznym udziale Archidiecezji Częstochowskiej i Gminy Wieluń w ramach realizowanego zadania pod nazwą „Szlak Bursztynowy”.

Powiat wieluński wykazuje wiele dbałości o szkolnictwo ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe. W minionym okresie zrealizowano wiele inwestycji w tym modernizację obiektów szkolnych.

– fragment wystąpienia starosty Marka Kielera podczas obchodów 20-lecia Powiatu Wieluńskiego

Następnie prof. Tadeusz Olejnik wygłosił obszerny odczyt okolicznościowy pt. „Powiat – Rodowód, tradycja, wspólnota”, w którym przedstawił wszystkim rys historyczny oraz tradycje naszego powiatu.

W trakcie uroczystości zostały wręczone, przyznane wcześniej na podstawie rekomendacji Kapituły Medalu, medale honorowe – „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”.

Medale „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej” otrzymali:
1. Mirosław Jędrzejewski, emerytowany nauczyciel historii,
2. kpt. Alfons Olejnik ps. „Babinicz”, żołnierz AK i NSZ, dowódca oddz. KWP na terenie powiatu wieluńskiego – pośmiertnie,
3. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, w tym roku świętujące jubileusz 50-lecia swojego istnienia,
4. Ryszard Prozner, współzałożyciel firmy Wielton mający ogromny wpływ na rozwój naszego regionu – pośmiertnie,
5. Zespół Folklorystyczny z Popowic, w tym roku świętujący jubileusz 30-lecia swojego istnienia,
6. Matka Innocenta Katarzyna Rzadka, założycielka zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej – pośmiertnie.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotował Jakub Jurdziński wraz z Chórem Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu.

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń