Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wieczór Poezji przy Świecach 2019

4 lutego 2019 | Wydarzenia

Tradycją II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu są organizowane od trzydziestu lat wieczory poezji przy świecach, od dwunastu lat jest to Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej. 

Finał konkursu odbył się 1 lutego w sali widowiskowej WDK w Wieluniu (partner), a zaprosili na niego organizatorzy: II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu i Starosta Wieluński.

Na koncert przybyli:  rodzice uczestników, przedstawiciele władz powiatowych z panem starostą Markiem Kielerem, wicestarostą Krzysztofem Dziubą, Posłem na Sejm RP Pawłem Rychlikiem sekretarzem Rady Powiatu Andrzejem Chowisem oraz radnymi, a także dyrektorzy placówek kulturalnych Wielunia: Jan książek – dyrektor MZW, Iwona Podeszwa – dyrektor MiGBP w Wieluniu, Jerzy Nowakowski – dyrektor PMDKiS w Wieluniu, Zofia Szpikowska –  wicedyrektor PMDKiS (pedagog, trener wokalny, animatorka kultury, wokalistka), Irena Siorek – opiekunka Sekcji Muzycznej w GOKiS w Białej, absolwenci, wśród nich Joanna Osyda, Kinga Zygmunt i Iwona Karbowska.

Zgłoszenia do konkursu zatytułowanego „Lubię wracać tam gdzie byłem…” przyjmowano do dnia 11 stycznia. Koncert finałowy poprzedziły przesłuchania wstępne uczestników w II LO im. Korczaka w Wieluniu w dniu 18 stycznia, które wyłoniły finalistów – uczestników do II etapu konkursu i koncertu finałowego.

II etap konkursu to warsztaty z interpretacji piosenki, które poprowadziła Iwona Karbowska – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu, laureatka wielu ogólnopolskich konkursów piosenki, na których otrzymała również nagrody jako autorka i kompozytorka, absolwentka filologii polskiej, edukacji artystycznej i wielu kursów wokalnych oraz praca z akompaniatorem Piotrem Sitarskim (1 II) – absolwentem Studium Nauczycielskiego w Wieluniu, nauczycielem muzyki, liderem i instruktorem zespołu muzycznego „Gwiazdy po osiemnastej” działającego w Wieluńskim Domu Kultury i koncert finałowy. Do koncertu finałowego zakwalifikowano 15 wykonawców, 13 wokalistek i 2 wokalistów. Wszystko to  odbyło się w dniach 31 stycznia – 1 lutego.

Celem konkursu była prezentacja dorobku artystycznego młodzieży szkół podstawowych i średnich, popularyzacja utworów o treści poetyckiej i poezji śpiewanej różnych autorów, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie aktywności wokalnej młodzieży, odkrywanie nowych talentów, aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie rozwoju i popularyzacji kultury.

Popisy finalistów, uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i podstawowych –  wychowanków PMDKiS w Wieluniu, GOKiS w Białej, SP w Bieniądzicach i Wieluniu –  uczestników koncertu finałowego, oceniało jury w składzie: Elżbieta Kalińska, Kinga Zygmunt, Amelia Włodarczyk, Karolina  Wyrembak,  Martyna Młynarska – Modlińska.  Jury oceniało: zgodność piosenek z tematyką konkursu (teksty Wojciecha Młynarskiego), muzykalność i walory głosowe wykonawcy, interpretacja tekstu poetyckiego , dobór utworów  z możliwościami i wiekiem wykonawcy oraz ogólne wrażenia artystyczne.

Zgromadzona na koncercie publiczność wysłuchała 15 różnych piosenek napisanych przez Wojciecha Młynarskiego: Chłopiec na dłużej, Moje serce to jest muzyk, Taka piosenka, taka ballada,, Och życie, kocham Cię nad życie, Tak, jak malował pan Chagall, Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną, Piosenka starych kochanków, Ogrzej mnie, Bądź moim natchnieniem, Obiad rodzinny, Tak bym chciała kochać już, Przedostatni walc, Jeszcze w zielone gramy, Moja miłość największa, Moknie w deszczu diabeł. Nagrodzono 8 wykonawców.

XII Konkurs Piosenki Poetyckiej pokazał talenty wokalne już ukształtowane i talenty nowe. Wszyscy wykonawcy piosenek otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, za które Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa działającej przy Starostwie Powiatowym w Wieluniu podziękowała Renata Tatara – dyrektor II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

Najważniejsza nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie przypadła Mai Ciach – uczennicy SP w Wieluniu za interpretację piosenki Moknie w deszczu diabeł (wychowanka Zofii Szpakowskiej z PMDKiS w Wieluniu), a Nagroda publiczności Paulinie Jarząb, wychowance GOKiS w Białej (opiekunka Irena Siorek) za piosenkę Tak, jak malował Pan Chagall.

Nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie: Julia Włodarczyk (Obiad rodzinny) oraz nagroda specjalna  Obiad w Zielonej Werandzie dla dwóch osób,

Nagroda Dyrekcji II LO: Paulina Sitarska (Jeszcze w zielone gramy),

Nagroda Iwony Karbowskiej: Zosia Grabowska (Chłopiec na dłużej),

I miejsce: Maja Ciach (Moknie w deszczu diabeł) oraz nagroda specjalna ufundowana przez Daniela Sibiaka  dyrektora „Dziennika Łódzkiego”,

II miejsce: Paulina Jarząb (Tak, jak malował Pan Chagall) oraz Nagroda Publiczności,

III miejsce: Wiktoria Cieślak ( Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną),

Indywidualne wyróżnienie od Joanny Osydy i zaproszenie Julii Zadwornej (Ogrzej mnie)  na konsultacje w teatrze opolskim,

Część II spotkania to jubileusz 30 – lecia „Wieczoru Poezji przy Świecach” i niepowtarzalny koncert z udziałem wyjątkowych gości. Spotkanie poprowadził Daniel Sibiak z Dziennika Łódzkiego (absolwent II LO). Gwiazdą wieczoru była Joanna Osyda, aktorka – najsłynniejsza dziś absolwentka II LO.

W tej części koncertu wspominano początki Wieczoru Poezji przy Świecach. Tutaj pierwsze skrzypce odegrała Elżbieta Kalińska (obecnie szefowa WDK) oraz Zofia Szpikowska (obecnie wicedyrektor PMDKIS). Wspomnienia okraszono poetyckim recitalem w wykonaniu laureatek wcześniejszych edycji imprezy.

Zofia Szpikowska, która przygotowała 19 edycji tego przedsięwzięcia, symbolicznie oddała dowodzenie nad Wieczorem Poezji przy Świecach Marzenie Kozłowskiej, która od lat angażuje się w przygotowanie koncertu. Poza nią piątkową imprezę przygotowały: Izabela Rosołowska, Aleksandra Marcinkowska-Duda, Justyna Morawska i obecny na przesłuchaniach młodzieży Krzysztof Siudmak.  Drugą, jubileuszową część koncertu poprowadził Daniel Sibiak, absolwent II LO w Wieluniu, który na co dzień piastuje funkcję dyrektora oddziałów Dziennika Łódzkiego w Wieluniu, Sieradzu i Zduńskiej Woli.

Specjalne podziękowania dla twórców Wieczoru Poezji Przy Świecach i gości, którzy zaszczycili jubileusz swoją obecnością wręczyła Renata Tatara, dyrektor II LO w Wieluniu.

Patronat medialny nad konkursem sprawowały: Radio ZW, Dziennik Łódzki, TVK.

autor: Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń