Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Podczas uroczystej sesji samorządów z powiatu wieluńskiego wręczono medale honorowe – “Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”

30 sierpnia 2018 | Wydarzenia

29 sierpnia w Kino-Teatrze “Syrena” w Wieluniu, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się uroczysta sesja samorządów z powiatu wieluńskiego.

Sesję otwarł i poprowadził przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek. Z tak doniosłej okazji jak okrągła rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości na uroczystość zaproszono, oprócz samorządowców, również cztery stuletnie osoby, którym harcerze wręczyli biało – czerwone bukiety. Uroczystość swoją obecnością uświetniły również delegacje z miast partnerskich powiatu wieluńskiego z Francji, Niemiec i Hiszpanii.

Oficjalną część sesji rozpoczęło wprowadzenie przez delegacje chorągwi i sztandarów oraz wygłoszone przemówienie przez Burmistrza Wielunia Pawła Okrasę. Następnie prof. dr. hab. Wojciech Roszkowski wygłosił obszerny odczyt okolicznościowy pt. „Niemożliwe stało się możliwym – odrodzenie Polski w 1918 roku”, w którym przybliżył wszystkim postać Marszałka Piłsudskiego, przedstawił rys historyczny odzyskania, w 1918r., przez Polskę niepodległości.

W trakcie sesji Starosta Wielunia Andrzej Stępień wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Owczarkiem wręczyli, przyznane wcześniej na podstawie rekomendacji Kapituły Medalu, medale honorowe – “Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”.
Medale wręczono:
1. Stefanowi Barteli,
2. ks. kanonikowi Jarosławowi Boral,
3. Janowi Janik,
4. Waldemarowi Klusce,
5. Wandzie Majtyce,
6. Henrykowi Smolarzowi,
7. Henrykowi Wilkowi,
8. Kole Gospodyń Wiejskich w Dzietrznikach,
9. Zakładowi Wielton S.A.

W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Dzietrznikach medal odebrała Urszula Blajer. Nie zabrakło także okolicznościowych przemówień wygłoszonych przez Starostę Wielunia Andrzeja Stępnia oraz przybyłych na uroczystość burmistrzów miast partnerskich powiatu wieluńskiego: Bruno Ficheux z Estaires i Kai Hutzenlaub z Ochtrup oraz przewodniczącego stowarzyszenia przyjaciół Ochtrup Ildefonso Mora Romeroz z Valverde del Camino.

Uroczystą sesję samorządów z powiatu wieluńskiego uświetniły występy Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego, Zespołu „Nadwarcianki” z Konopnicy oraz Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego z Ożarowa.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń