Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zarząd Powiatu Wieluńskiego otrzymał absolutorium

25 czerwca 2018 | Wydarzenia

Na XLIII sesji Rady Powiatu w Wieluniu podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wieluniu za rok 2017.

Na sesji Starosta Andrzej Stępień podsumował zakończenie roku budżetowego 2017, który był pełen udanych przedsięwzięć. Dochody powiatu przewyższyły mądrze zagospodarowane wydatki o 3,41%. Pomimo wielu inwestycji o wartości 12 mln 852 tys. zł., co stanowi 15 % ogółu wydatków, przy pomocy samorządów gminnych udało się wykonać budżet na poziomie 99,4%.

Podczas głosowania w sprawie udzielenia absolutorium na 18 radnych jedynie dwóch było przeciw: Paweł Rychlik i Joanna Kacała. Paweł Rychlik ubolewał nad brakiem, przez ostatnie lata, kompleksowej polityki drogowej i nad remontem jedynie niezbyt długich odcinków dróg zamiast większych, jak w innych powiatach. W roku 2017 wybrano nowego dyrektora w SP ZOZ w Wieluniu i zaczęto realizować plan naprawczy pomimo ogromnego zadłużenia. Jest to, zdaniem radnego Pawła Rychlika, słabo wspierane zadanie.

Na stałe ponad 2 mln złotych przeznaczanych jest corocznie na Powiatowy Zarząd Dróg. Około połowa natomiast z tych pieniędzy przeznaczana jest na wynagrodzenia. Zdaniem radnego to za dużo. Jednocześnie wielu pracowników starostwa skarży się w biurze PiS-u, że ma zarobki na poziomie najniższej krajowej.

Będę głosował przeciwko pana absolutorium panie Starosto. To jest ostatnie głosowanie nad absolutorium w tej kadencji. Chciałem wyrazić nadzieję, że pana następca będzie miał więcej wigoru, więcej chęci i będzie bardziej aktywny.

–  podsumował swoje wystąpienie radny PiS Paweł Rychlik

Starosta Andrzej Stępień nie ukrywał radości z powodu wyniku głosowania nad absolutorium, pozytywnie wcześniej zaopiniowanym przez komisje finansów, zdrowia i edukacji oraz przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Pragnę w imieniu Zarządu Powiatu bardzo podziękować za udzielone absolutorium. To głosowanie jest dowodem na to, że państwo zauważyliście nasze starania, nasze wysiłki w to, aby budżet zrealizowany w roku 2017 był jak najlepiej zrealizowany.

Dziękuję za wszystkie głosy, również panu radnemu Rychlikowi. Natomiast co do życzeń, które pan złożył odnośnie przyszłej kadencji, życzę powiatowi wieluńskiemu, żeby tylko nie był to radny z PiS-u.

– podziękował Starosta Wielunia Andrzej Stępień (z PSL) jednocześnie odpowiadając radnemu Pawłowi Rychlikowi

Na ręce Starosty, w związku z przyjętym absolutorium, gratulacje złożył przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń