Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Przedszkola w Łódzkiem z szansami na wsparcie

14 grudnia 2021 | Akcja partnerska

Rozwój edukacji przedszkolnej – oto przedmiot kolejnego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

A właściwie dwóch konkursów. Pierwszy jest bowiem dedykowany dla Miasta Łodzi, zaś drugi całemu województwu.

Wsparcie w ramach obu naborów będą mogły uzyskać projekty, których celem jest rozwój wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwłaszcza w przedszkolach specjalnych i integracyjnych. Projekty powinny pomóc przedszkolom w tworzeniu nowych miejsc, a także umożliwić im dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przykładem innego działania, na które projekty otrzymają dofinansowanie, jest rozszerzanie oferty przedszkoli poprzez wprowadzenie do nich zajęć dodatkowych. O jakich zajęciach mowa? Po pierwsze o takich, które wyrównają szanse edukacyjne u dzieci z deficytami. Drugi z typów zajęć zakłada natomiast rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych w odnalezieniu się na rynku pracy. Do kompetencji kluczowych zalicza się m.in. rozumienie i tworzenie informacji, wielojęzyczność, czy świadomość i ekspresję kulturalną.

Dzięki ogłoszonemu naborowi wsparciem zostaną również objęci nauczyciele. Osoby pracujące w przedszkolach zyskają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi. Nauczyciele dowiedzą się na przykład, jakie metody stosować, aby rozwijać u ich podopiecznych przywołane w poprzednim akapicie kompetencje kluczowe.

Nabory są skierowane do wszystkich podmiotów, prócz osób fizycznych, chyba że prowadzą one działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. W przypadku konkursu dla Łodzi projekty muszą być realizowane w partnerstwie z Miastem.

Środki przeznaczone na oba konkursy to blisko 14 milionów złotych. Maksymalna wartość pojedynczego projektu to 600 tysięcy złotych, przy czym maksymalny poziom dofinansowania może wynieść do 85 procent jego wartości. Minimalny poziom wkładu własnego dla projektu wynosi zatem 15 procent.

Nabór wniosków konkursowych rozpocznie się 27 grudnia 2021 roku, a zakończy 10 stycznia 2022. Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego pod adresem https://efs-fundusze.lodzkie.pl/ Konkurs wedle planów ma zostać rozstrzygnięty w maju 2022.

Więcej informacji na temat naborów:

Nabór dla Miasta Łodzi – https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/5193-poddzialanie-xi-1-3-edukacja-przedszkolna-miasto-lodz

Nabór dla województwa – https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/5192-poddzialanie-xi-1-1-edukacja-przedszkolna

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń