Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer zwiedził pracownię informatyczną w ZS nr 3

28 czerwca 2021 | Szkolnictwo

W Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, przy okazji uroczystego otwarcia ekopracowni, Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer zwiedził nowoczesną pracownię informatyczną.

Kurator Oświaty Waldemar Flajszer z wielką przyjemnością zwiedził pracownię dedykowaną kształceniu technika programisty i wysłuchał szczegółów od Wicestarosty Powiatu Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby na temat jej powstania.

Zespół Szkół nr 3 w Wieluniu pozyskał także fundusze na wyposażanie innych sal zawodowych oraz na dokształcenie zarówno swoich uczniów jak i pedagogów.

Pracownia informatyczna nr 27 przygotowana do prowadzenia zajęć w techniku teleinformatyku i w techniku programiście. Jest tam bardzo dużo sprzętu, którego tak na prawdę tam nie widać.

Są nowoczesne stanowiska komputerowe i są cztery duże szafy, które zawierają w sobie wiele urządzeń potrzebnych do tego aby umożliwić uczniom naocznie zobaczyć jak działają pewne urządzenia, które będą używane do prowadzenia zajęć w techniku-programiście i w teleinformatyku.

Pracownia wyposażona jest dzięki projektowi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jest to zadanie XI: kształcenie zawodowe z poddziałaniem dla kształcenia zawodowego.

Mogliśmy uzyskać dosyć sporą ilość pieniędzy, bo to było aż 1 mln. 800 tys. zł. czego środków dofinansowania było ponad 1 mln. 600 tys. na m. in. właśnie wyposażanie sal zawodowych. Dlatego ta sala została całkowicie odnowiona i wyposażona w ten najnowocześniejszy sprzęt.

Również w pozostałych salach, pracowniach zawodowych, mamy całą salę wyposażoną w laptopy do pracy dla technika spedytora i technika handlowca. W pracowni technik handlowiec mamy nowe kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych, jest ekran multimedialny.

Mamy też pieniądze, które przeznaczamy na szkolenia dla uczniów, które są prowadzone przez podmioty zewnętrzne. Po takich szkoleniach odbywają się egzaminy i uczniowie, po zdaniu takiego egzaminu, dostają certyfikaty potwierdzające nowe, nabyte umiejętności i kwalifikacje.

Odbył się już kurs na wózki widłowe i 22 uczestników ten kurs zakończyło ze 100% sukcesem, wszyscy zdali ten kurs i otrzymują uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Każdy uczestnik programu, który bierze udział w kursach, mówię tu o uczniach, odbywa staż zawodowy, za który otrzymuje wynagrodzenie.

Staże będą się odbywały dla części osób w czerwcu , przynajmniej dla absolwentów obecnych technikum oraz dla uczniów naszej szkoły w miesiącu lipcu. Cały projekt ma w swoich zadaniach jeszcze wsparcie dla nauczycieli.

Tym wsparciem są studia podyplomowe dla nauczycieli. Są to studia z zakresu rozszerzania wiedzy z informatyki, z zarządzania zasobami informatycznymi. studia managerów sprzedaży i kolejne studia z finansów i rachunkowości.

Czterech nauczycieli korzysta ze studiów podyplomowych. Jedne z najdroższych studiów są za sumę ok. 10 tys. zł. To wszystko zostaje opłacone dla nauczyciela więc mogą skorzystać.

Oczywiście taki, który odbędzie studia podyplomowe jest dla nas cennym nabytkiem ponieważ ma najświeższą wiedzę i może ja wdrażać w trakcie zajęć na przedmiotach zawodowych z uczniami.

Oprócz tego będzie jeszcze kurs języka angielskiego dla czterech dodatkowych nauczycieli naszej szkoły.Tych zadań jest bardzo dużo. Projekt rzeczywiście pochłania dużo naszej energii i czasu ale jak widać: już pierwsze rezultaty przed nami są widoczne.

Bardzo się cieszymy, że możemy korzystać z tego typu dofinansowania.

– opowiedziała pełniąca obowiązki dyrektora ZS nr 3 Maria Mikoda

Dzień 18 czerwca był bogaty w wydarzenia w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu był bogaty w wydarzenia gdyż oprócz otwarcia nowej ekopracowni, pisaliśmy o niej – tutaj, dokonano również uroczystego otwarcia zmodernizowanego boiska, o czym pisaliśmy wcześniej – tutaj.

Uroczystości tego dnia swoją obecnością zaszczycili, oprócz miejscowych samorządowców i Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera, także Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu Cezariusz Mostowski oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wojciech Miedzianowski.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń