Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Konkurs „Można żyć inaczej – pandemia oczami nastolatka”

22 lutego 2021 | Szkolnictwo

Starosta Wieluński, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu zapraszają do udziału w konkursie „Można żyć inaczej – pandemia oczami nastolatka”.

Konkurs jest adresowany do indywidualnych uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych, tzn. w wieku 15–19 lat. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.

Uczestnik konkursu ma za zadanie przesłanie lub osobiste dostarczenie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu jednej, WŁASNORĘCZNIE WYKONANEJ PRACY (w przypadku fotografii wymagana zgoda dotycząca zamieszczonego wizerunku), przedstawiającej oryginalny sposób radzenie sobie z izolacją, sytuacjami trudnymi oraz ze związanym z tym stresem w czasie pandemii.

Celem konkursu jest ukazanie umiejętności konstruktywnego dzielenia się metodami radzenia sobie z izolacją, sytuacjami trudnymi oraz ze związanym z tym stresem, a także promowanie postaw prozdrowotnych. Celem konkursu jest też pobudzanie wyobraźni i aktywności oraz chęci do tworzenia plastycznej wypowiedzi.

Konkurs „Można żyć inaczej – pandemia oczami nastolatka” ma na celu nabywanie wiedzy o różnorodnych technikach plastycznych, rozwijanie manualnych umiejętności plastycznych oraz prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z różnych placówek oświatowych.

Prace wraz z oświadczeniami opiekunów prawnych należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r. (tj. poniedziałek) na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu, ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń Kontakt telefoniczny: 43 843 45 20, e-mail: sekretariat@poradnia.wielun.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 marca 2021r. (tj. poniedziałek). O dokładnym terminie laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej poradni www.poradnia.wielun.pl. oraz stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.powiat.wielun.pl.

Szczegóły, regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie biblioteki powiatowej – tutaj. Koordynatorami konkursu są: Paulina Małolepsza i Donata Sitek.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń