Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Dom Kultury w Ożarowie uczestniczy w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”

15 lutego 2021 | Kultura

Dom Kultury w Ożarowie zakwalifikował się do udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Zakończyły się już szkolenia on-line, w których wziął udział pracownik instytucji, a obecnie w Domu Kultury w Ożarowie prowadzony jest nabór dzieci i młodzieży do udziału w bezpłatnych zajęciach on-line, których tematem przewodnim jest edukacja on-line.

Celem projektu jest:
1. podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
2. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
3. wyposażenie instytucji kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W projekcie „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim” bierze udział również Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Konopnicy, które wraz z Domem Kultury w Ożarowie zachęcają wszystkie zainteresowane osoby, tzn. dzieci i młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu w sprawie uczestnictwa w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Natalia Zwierz/Dom Kultury w Ożarowie i Gmina Konopnica

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń