Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Nauczyciel z I LO w Wieluniu Paweł Packi pośmiertnie uhonorowany tytułem Profesora Oświaty

17 stycznia 2021 | Szkolnictwo

Nauczyciel Paweł Packi z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu został pośmiertnie uhonorowany tytułem Profesora Oświaty.

Uroczystość, która odbyła się w auli I LO przy ul. Nadodrzańskiej w Wieluniu, uświetnił swoją obecnością, oprócz żony Pawła Packiego, Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu Cezariusz Mostowski, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba.

Podczas uroczystości nie zabrakło również Dyrektora I LO im. T. Kościuszki Zbigniewa Wiśniewskiego, Dyrektora ZS nr 2 Dariusza Kowalczyka, Profesor Oświaty Zenony Stojeckiej, delegacja nauczycieli I LO oraz delegacji samorządu uczniowskiego. Na uroczystość przybyli także olimpijczycy przygotowywani w zeszłym roku przez Profesora Pawła Packiego do olimpiady geograficznej.

Paweł Packi rozpoczął pracę w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Wieluniu dnia 1 września 1989 roku. Był doskonałym nauczycielem, sumiennym, obiektywnym i skutecznym. Od początku kariery zawodowej 11 Jego uczniów zdobyło tytuły laureatów i finalistów olimpiady geograficznej.

Każdego roku przygotowywał naszych uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej. Aż 29 razy gościł ze swoimi finalistami na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Spośród 11 laureatów czworo zdobyło 1. miejsce.

Jako opiekun Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego organizował konkursy o Wieluniu, o regionie łódzkim i o Polsce. Ostatnio również Jego uczniowie reprezentowali Szkołę w XI Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta.

Paweł Packi był człowiekiem niezwykle wrażliwym na piękno naszego kraju, na język ojczysty, cenił dyskurs i językową zwadę. Zdobył tytuł Nauczyciela Kraju Ojczystego. Był inicjatorem i organizatorem szkolnych turniejów debat oksfordzkich. I tu Jego uczniowie odnosili sukcesy.

Nasze drużyny wzięły udział w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich organizowanych przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w rozgrywkach o Puchar Prezesa IPN ( IV miejsce w Polsce w 2016 i III miejsce w woj. łódzkim w latach 2017 i 2018). Od siedmiu lat Paweł współorganizował szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Paweł Packi był członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce w Łodzi. Od czasu wprowadzenia „nowej matury”, czyli od 2005 roku, jako egzaminator pracował w OKE w Łodzi. Był prezesem Oddziału Jurajskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Wieluniu i organizatorem wielu różnorodnych wycieczek dla młodzieży i dorosłych.

Będziemy zawsze pamiętać o Jego krajoznawczych eskapadach i naukowych wyprawach. Poza pracą zawodową w Liceum działał społecznie na rzecz środowiska lokalnego. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Wielunia, członkiem Zarządu i współzałożycielem Towarzystwa Polsko-Chorwackiego „Jadransko-Wieluń”, prowadził cotygodniowe audycje muzyczne w Radiu Ziemi Wieluńskiej. Działał również w Lidze Ochrony Przyrody i Polskim Towarzystwie Geograficznym.

Paweł Packi pozostanie na zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci.

– czytamy o Profesorze na stronie I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu

W dniu 13 stycznia zaszczytny tytuł Profesora Oświaty na ręce żony Pawła Packiego Kamili złożył Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer. W Polsce tytuł Profesora Oświaty otrzymało, jak przytoczył dyrektor I LO, jedynie 248 osób. W powiecie wieluńskim oprócz Pawła Packiego honorowy tytuł Profesora Oświaty wręczono wcześniej tylko Profesor Zenonie Stojeckiej, również z I LO w Wieluniu.

Słuchając słów Pana Dyrektora I LO widziałem historię Pana Pawła Packiego, jego życie. To zapaleniec, to człowiek, który poświęcił się edukacji, turystyce i nauce. To człowiek wielkiej nauki, na pewno kultury, wielkiej wiedzy i pasji.

To wszystko znalazło swój wyraz w jego życiu zawodowym, które niestety wraz z życiem osobistym dobiegło końca. […] Dziś musimy oddać szacunek i hołd człowiekowi, który temu miejscu i wam wszystkim poświęcił bardzo wiele.

– powiedział podczas uroczystości kurator Waldemar Flajszer

Podczas uroczystości, w swoich wystąpieniach, wspomnieniami o zmarłym 11 września 2020 roku nauczycielu Pawle Packim podzielili się: Dyrektor I LO im. T. Kościuszki Zbigniew Wiśniewski, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik oraz Starosta Wieluński Marek Kieler. Kamila Packa oprócz tytułu dla męża otrzymała również medal za wielokrotny udział Pawła Packiego w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym na Zamku Golubskim.

Profesor Oświaty to prestiżowy tytuł honorowy nadawany na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przez Ministra Edukacji i Nauki. Tytuł ten nadawany jest nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres zatrudnienia jako nauczyciel dyplomowany oraz posiada znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń