Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

38 uczniów i absolwentów powiatu wieluńskiego otrzymało stypendia Powiatu Wieluńskiego

5 listopada 2020 | Szkolnictwo

Zarząd Powiatu w Wieluńskiego przyznał uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu wieluńskiego oraz absolwentom 38 stypendiów.

30 stypendiów w kategorii uczeń i 8 stypendiów w kategorii absolwent przyznano uchwałą nr 445/20 z dnia 23 października 2020 roku. Stypendia przyznane są na okres 8 miesięcy tj. od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r.

Stypendium Powiatu Wieluńskiego jest formą realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Powiatu Wieluńskiego o charakterze motywacyjnym, wypłacane jest w formie świadczenia pieniężnego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych i absolwentów liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

Wszystkim Stypendystom składamy gratulacje z okazji otrzymania Stypendium Powiatu Wieluńskiego za osiągnięte wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020.

Mamy nadzieje, że powyższe stypendium pomoże w dalszym, nieustannym zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności i zainteresowań, a tym samym przyczyni się do odnoszenia kolejnych sukcesów na polu naukowym.

– czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Wieluniu

Tegoroczna lista uzdolnionych uczniów i absolwentów jest długa co świadczy o poziomie nauczania wieluńskich szkół. Na sukces składa się nie tylko sama praca uczniów ale przede wszystkim wspaniałej kadry pedagogicznej. Docenić też trzeba wspierającą rolę rodziców stwarzających odpowiednie warunki do nauki.

Rozkład przyznanych stypendiów w kategorii uczeń, którym przyznano stypendium Powiatu Wieluńskiego:
1. I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu – 3 stypendia,
2. II I LO im. J. Korczaka w Wieluniu – 7 stypendiów,
3. ZS nr 1 w Wieluniu – 9 stypendiów,
4. ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – 4 stypendia,
5. ZS nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu – 7 stypendiów.

Rozkład przyznanych stypendiów w kategorii absolwent, którym przyznano stypendium Powiatu Wieluńskiego:
1. I I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu – 5 stypendiów,
2. II I LO im. J. Korczaka w Wieluniu – 2 stypendia,
3. ZS nr 1 w Wieluniu – 1 stypendium.

fot. główne – archiwum
fot. w galerii: ZS nr 1 i ZS nr 3

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń