Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uczniowie SP w Skrzynnie, Okalewie i Janowie zwiedzili zabytki Łodzi

7 października 2020 | Szkolnictwo

W dniu 6 października Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, w ramach projektu „Z Łodzią na TY”, zorganizowało dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skrzynnie, Okalewie i Janowie bezpłatną wycieczkę do Łodzi.

Wycieczka ta miała na celu zainteresowanie zabytkami i historią stolicy województwa. Pierwszym etapem zwiedzania miasta była wizyta w Pałacu Izraela Poznańskiego, obecne Muzeum Miasta Łodzi. Uczestnicy wycieczki mieli okazję również odwiedzić EC1 Łódź – Miasto Kultury, tj. zrewitalizowany i rozbudowany kompleks pierwszej łódzkiej elektrowni, obecnie centrum nauk.

W trakcie zwiedzania młodzież poznała najważniejsze zabytki miasta nad Nerem i Bzurą dzięki oprowadzeniu przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi i Narodowego Instytutu Dziedzictwa oddział terenowy w Łodzi. Wyjazd możliwy był dzięki dotacji przekazanej z Narodowego Instytut Wolności w Warszawie.

Dlaczego warto zobaczyć Łódź? Rozporządzeniem Prezydenta RP z 16 lutego 2015 r. stolica województwa łódzkiego została zaliczona jako pomnik historii. Ta forma ochrony zabytków przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

„Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” to główny w kraju i jeden z największych na kontynencie dziewiętnastowiecznych ośrodków przemysłu włókienniczego, odznaczający się dużymi wartościami historycznymi, artystycznymi i naukowymi. Ośrodek wyróżnia przenikanie się obiektów poprzemysłowych ze zwartą zabudową mieszkaniową i rezydencjonalną.

Unikatowe są również, zbudowane przez fabrykantów, duże zespoły budowlane w skład których wchodzą fabryki, rezydencje właścicieli i domy dla robotników. Rok 2020, a wiec rok po stuleciu utworzenia województwa łódzkiego, jest doskonałym czasem na poznanie stolicy województwa zwłaszcza dla młodzieży, która na co dzień nie ma okazji zwiedzania tego miasta.

Będąc w stolicy województwa warto poznać jego historię. W tym celu warto odwiedzić Muzeum miasta Łodzi, którego główna siedziba znajduje się w Pałacu Izraela Poznańskiego, nie bez powodu nazywanego „ludzkim Luwrem”. Eklektyczny pałac również jest pomnikiem historii.

Młodzi ludzie spragnieni poznania świata, koniecznie muszą także poznać EC1 Łódź – Miasto Kultury, zrewitalizowany i rozbudowany kompleks pierwszej łódzkiej elektrowni, obecnie centrum nauk, które otwiera przed młodymi ludźmi wiele atrakcji i możliwości.

Trwałymi efektami projektu będzie zainteresowanie młodzieży historią regionu, poszerzenie ich wiedzy, zainteresowanie tematyką turystyki, historii i zabytków. Podczas wyjazdu młodzież poznała najważniejsze zabytki miasta nad Nerem i Bzurą dzięki oprowadzeniu przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi i Narodowego Instytutu Dziedzictwa oddział terenowy w Łodzi.

tekst: Piotr Pawlak/WTN
fot. Piotr Pawlak i SP w Skrzynnie

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń