Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Przyznano dofinansowanie na ekopracownie dla trzech szkół powiatu wieluńskiego w konkursie WFOŚiGW

28 września 2020 | Środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. ,,Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Konkurs skierowany był do przedszkoli, szkół i ich zespołów oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa łódzkiego.

Celem konkursu był wybór najlepszych projektów do wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach bloków tematycznych polegających na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły lub przedszkola w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Celem było również polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Pracownia winna zostać wyremontowana, wyposażona w pomoce dydaktyczne, meble,a także w sprzęt audio-video celem uatrakcyjnienia planowanych do realizacji zajęć.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi dokonał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków oraz podjął decyzje dotyczące przyznania dofinansowania w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Trzy szkoły z powiatu wieluńskiego otrzymały dofinansowanie, tj.:

1. Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika – kwota dofinansowania: 42 546 zł na utworzenie punktu dydaktycznego,

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu – kwota dofinansowania: 49 890 zł na utworzenie ekopracowni,

3. Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu – kwota dofinansowania: 44 173 zł na utworzenie ekopracowni.

fot. WFOŚiGW w Łodzi

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń