Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wieluńska młodzież wzięła udział w Grze Miejskiej inaugurującej „Wieluński Szlak Roku 1920”

26 września 2020 | Komunikaty

W ramach zadania „Młodzi aktywni 1920 – Młodzi pamiętają 2020” oraz dofinansowania przyznanego Muzeum Ziemi Wieluńskiej wczoraj, 25 września, w Wieluniu odbyła się Gra Miejska z wykorzystaniem stanowisk „Wieluńskiego Szlaku Roku 1920”.

Grę rozpoczęła, przygotowana przez uczniów i nauczycieli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bp. T. Kubiny w Wieluniu, inscenizacja pożegnania kilkudziesięciu uczniów gimnazjum Męskiego im. T. Kościuszki, którzy wraz ze swym nauczycielem Józefem Sobińskim w lipcu 1920 zgłosili się na ochotnika do Wojska Polskiego, aby bronić Ojczyznę przed wojskami Armii Czerwonej.

Inscenizacja pokazująca wydarzenia sprzed 100 lat ukazała wielką odwagę młodych ludzi z gimnazjum w Wieluniu, którzy bez wahania stanęli do walki w obronie Ojczyzny, niejednokrotnie oddając jej swój najcenniejszy dar jakim jest życie.

W wydarzeniu skierowanym do uczniów wieluńskich szkół średnich uczestniczyły zespoły młodzieży wraz z nauczycielami reprezentujące Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika, I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa T. Kubiny.

Każdy z zespołów najpierw, dla równych szans, wylosował punkt startowy a następnie udał się w trasę zawierającą łącznie 7 punktów z odpowiednio przygotowanymi zadaniami. Punkty gry zlokalizowane były przy wieluńskim zamku, przy tablicach pamiątkowych na placu Kazimierza Wielkiego 1, na cmentarzu przy grobie Józefa Kubalczyka i ks. Józefa Pruchnickiego, przy ruinach wieluńskiej fary i w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Podczas gry uczestnicy zapoznali się również z prezentowaną w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, przygotowaną w hołdzie bohaterom walk o polskie granice, wystawą czasową „Do broni! Mieszkańcy ziemi wieluńskiej w walkach o wschodnie granice Rzeczypospolitej w latach 1918–1921”, o której szerzej pisaliśmy tutajtutaj.

Zakończenia i podsumowania wydarzenia dokonał na placu Legionów dyrektor wieluńskiego muzeum Jan Książek wraz z Wiceburmistrzem Wielunia Joanną Skotnicką-Fiuk. Dyrektor dziękując wszystkim uczestnikom gry oraz partnerom, oprócz pamiątkowych dyplomów wręczył również publikacje traktujące o historii Wielunia.

Organizatorem zadania było Muzeum Ziemi Wieluńskiej a partnerem Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Biskupa T. Kubiny, Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej i Hufiec Łask Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej reprezentowany przez wieluńskich harcerzy.

W organizację stanowisk gry miejskiej, oprócz organizatora i partnerów, zaangażowani byli przedstawiciele Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich oraz grupa Walhalla – Inscenizacje historyczne z Wielkopolski. Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Wieluńskiej pochodzi ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń