Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Rozpoczyna się nabór wniosków w programie stypendialnym „Równe Szanse”

9 września 2020 | Komunikaty

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XXII Edycji Programu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – „Równe Szanse”.

Celem Programu Stypendialnego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, wzmacnianie więzi społecznych uczniów z powiatem wieluńskim oraz aktywizacja młodzieży szkolnej w środowisku lokalnym.

Osoba starająca się o stypendium z w/w programu powinna spełniać następujące kryteria:
1.  być stałym mieszkańcem powiatu wieluńskiego lub uczniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego,
2.  osiągać wysokie wyniki w nauce (średnia min. 5,00 w kategorii Absolwent oraz 4,50 w kategorii Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej)

W tegorocznej edycji programu Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego zostanie ufundowane 1 stypendium.

W ramach Programu Stypendialnego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego są także przyznawane stypendia specjalne dla:
1. uczniów będących mieszkańcami powiatu pajęczańskiego,
2. uczniów będących dziećmi pracowników firmy Wielton S.A.,
3. uczniów zamieszkałych w zasobach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wszystkie informacje niezbędne dla potencjalnych kandydatów (w tym Regulamin oraz Wniosek) można pobrać na stronie fundacji – tutaj oraz w Biurze Fundacji – pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 205, tel. (43) 843 79 32.

Nabór wniosków trwa od 14 września do 14 października 2020 roku, do godziny 15:30 (decyduje data wpłynięcia do Biura Fundacji) w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń