Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uroczyste otwarcie nowo rozbudowanej Szkoły Podstawowej im. J. Jarczaka w Gaszynie

2 września 2020 | Szkolnictwo

Nadszedł nowy rok szkolny. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie rozpoczęli naukę w nowo rozbudowanej placówce.

W związku z reformą oświaty, z chwilą likwidacji gimnazjum i przywrócenia pełnej szkoły ośmioklasowej, zwiększyła się liczba uczniów w szkołach podstawowych.

Budynek SP w Gaszynie w tym momencie stał się za mały i za ciasny. Po wyasygnowaniu z budżetu gminy Wieluń na rozbudowę szkoły 1 mln. 104 tys. złotych rozpoczęto prace w grudniu ubiegłego roku. Prace budowlane szły niezwykle sprawnie co spowodowało, że placówka była gotowa w pół roku.

Nowo dobudowany budynek rozwiązał kwestię powierzchni edukacyjnej szkoły i stał się dowodem na to, że wspólnymi siłami, zaangażowaniem i współpracą z władzami, którym na sercu leży dobro dzieci, mała wiejska szkoła może stać się szkołą XXI wieku. Uroczyste otwarcie nowo dobudowanej części dydaktyczno-socjalno-administracyjnej odbyło się 31 sierpnia.

Nowa część szkoły została oficjalnie przekazana uczniom i nauczycielom poprzez symboliczne przecięcie wstęgi przez burmistrza Pawła Okrasę, dyrektora placówki Jolantę Ustyniak, przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Akulicza, jego zastępcę Piotra Radowskiego, sołtysa Piotra Góreckiego, projektanta Zbigniewa Matysa, księdza Macieja Oseta, dyrektora ZOPOW Andrzeja Dąbrowskiego i przedstawicieli uczniów i rodziców.

Po przecięciu wstęgi i złożeniu życzeń placówka została uroczyście poświęcona przez księdza Macieja Oseta. Następnie uczestnicy uroczystości otwarcia obejrzeli salę dla dzieci przedszkolnych, salę dla uczniów klasy I, zaplecze sanitarne, szatnie i pomieszczenie administracyjne. Z budżetu gminy Wieluń na rozbudowę placówki wyasygnowano 1 mln. 104 tys. zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie we wrześniu 2019 roku przystąpiła do konkursu „OSEwyzwanie” zorganizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK. Nagrodą w konkursie była mobilna multimedialna pracownia składająca się m.in. z 16 laptopów.

Teraz uczniowie mają nie tylko rozbudowaną szkołę z nowoczesnym boiskiem i ekopracownią ale też dostęp do komputerów, nie tylko podczas lekcji informatyki, oraz zdecydowanie więcej możliwości podnoszenia swojej, w różnych dziedzinach, wiedzy.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń