Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Gmina Czarnożyły prowadzi remonty w budynkach oświatowych

27 sierpnia 2020 | Szkolnictwo

Gmina Czarnożyły czas wolny od nauki, podczas wakacji, wykorzystała na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych.

Okres ten na terenie Gminy Czarnożyły został wykorzystany na przeprowadzenie tak prac remontowych, aby uczniowie w nowym roku szkolnym wrócili do nauki do odnowionych szkół podstawowych w Wydrzynie i Łagiewnikach. Obie placówki oświatowe zyskały odnowienie ścian klas oraz w obu dostosowano i zmodernizowano pomieszczenia do ich właściwego przeznaczenia.

Dodatkowo Gmina Czarnożyły, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, pozyskała wsparcie finansowe na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach zadania, w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnożyłach, trwają jeszcze prace związane z remontem i wyposażeniem stołówki szkolnej, polegające na doposażeniu zaplecza kuchennego w nowy trzon kuchenny wraz z piekarnikiem, szatkownicą do warzyw, naczyniami stołowymi, drobnym sprzętem kuchennym oraz zmywarką.

W pomieszczeniach jadalni natomiast remont polega na wymianie podłogi, malowaniu ścian oraz wymianie stołów, krzeseł oraz zastawy stołowej. Prace mają bardzo zaawansowany charakter a ich zakończenie planowane jest jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Planowana łączna wartość projektu, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, wynosi 86 200 zł. Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie na realizację w/w projektu w kwocie 68 960 zł.

źródło: Gmina Czarnożyły

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń