Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza konkurs „Lider Szkoły 2020”

18 maja 2020 | Szkolnictwo

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza nabór wniosków w konkursie „Lider Szkoły 2020”.

Konkurs skierowany jest do uczniów powiatu wieluńskiego. Wnioski należy składać od 20 maja do 3 czerwca 2020 r.

Celem programu jest wyróżnianie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz wzmacnianie więzi społecznych uczniów szkół z powiatem wieluńskim. Komplet dokumentów zawiera: wniosek, zaświadczenie ze szkoły o średniej z półrocza, kserokopię legitymacji szkolnej oraz kserokopię osiągnięć z pkt II, ust. 2 Regulaminu (jeżeli posiada).

Kompletne wnioski, umieszczone w kopertach zaadresowanych do Fundacji, należy wrzucać do skrzynki na korespondencję w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń) tel. (043) 843 79 32.

W bieżącej edycji konkursu, w porozumieniu z fundatorem nagród Firmą Zasada Bikes zostaną przyznane 2 rowery, jeden w kategorii „Absolwent” oraz jeden w kategorii „Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej”. Wyniki zostaną ogłoszone 8 czerwca 2020 roku.

Pliki są do pobrania na stronie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego: www.fundacja.wielun.pl, regulamintutaj, wniosektutaj.

Szczegóły na plakacie.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń