Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W szkołach katolickich w Wieluniu otwarto pracownię ochrony środowiska

11 marca 2020 | Szkolnictwo

Technikum Ochrony Środowiska SPSK w Wieluniu kształci młodzież w zawodzie technik ochrony środowiska.

Patronat nad nim od 4 października 2019 sprawuje wieluńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Otwarcie w roku 2019 w Wieluniu Technikum Ochrony Środowiska SPSK było odpowiedzą na słowa: „Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody ZGINIE…”. Uczniowie placówki uczą się chronić środowisko i swojego zawodu w  szkole oraz podczas  praktyk, które prowadzi dla nich Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu a także poprzez udział w wykładach na Politechnice Częstochowskiej.

Szkoła nawiązała współpracę zarówno z wieluńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym jak i z Politechniką Częstochowską. Dzięki nawiązanej współpracy uczniowie w praktyczny sposób pogłębiają wiedzę w dziedzinie ochrony środowiska. Temu samemu celowi służy współpraca z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, z którym stosowną umowę podpisano 26 listopada 2019 roku.

Do tych dwóch ważnych dla szkoły dat należy dopisać datę 10 marca 2020 r. W tym dniu dokonano otwarcia nowej pracowni ochrony środowiska. Otwarcie oficjalne poprzedziły: wystąpienie dyrektor p. Anny Przybylskiej poświęcone genezie powstania pracowni i omówieniu jej wyposażenia oraz wykład zatytułowany „Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe”.

Wykład został wygłoszony przez dr inż. Renatę Włodarczyk, Koordynatora Wydziałowego ds. Kontaktów z Otoczeniem Edukacyjnym Politechniki Częstochowskiej. Całość dopełniła część artystyczna, w której odbyły się potyczki pomiędzy ochroną środowiska a analitykiem.

Z pracowni będzie korzystać młodzież ucząca się w Technikum Ochrony Środowiska. Znajdują się w niej głównie pomoce dydaktyczne bezpośrednio związane z ochroną środowiska.

Są plansze, odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne, wagi, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, lupy, multimedia: laptop i monitor interaktywny z dostępem do Internetu. Pracownia posiada na wyposażeniu stół laboratoryjny do preparatyki chemicznej, ławki, krzesła, biurko, tablice, szafy, bezpieczne stanowisko do mycia sprzętu laboratoryjnego i przemywania oczu.

Całość estetyczną  dopełniają rośliny. W takiej sali uczniowie chętniej będą realizować założenia dydaktyczne Technikum Ochrony Środowiska. Nowa pracownia jest efektem wspólnego wysiłku nauczycieli, dyrekcji, organu prowadzącego szkołę oraz innych przyjaciół, którzy nas wsparli w zakupie sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Mamy ogromną satysfakcję, że podjęta inicjatywa zmaterializowała się i dzięki temu mamy pracownię. Cieszy, że pracownia powstała przede wszystkim ze środków naszej szkoły, ale niesamowicie ważne było wsparcie naszego organu prowadzącego, czyli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Społecznego Kolegium Oświatowego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

– powiedziała dyrektor placówki Anna Przybylska

Uroczystego otwarcia pracowni dokonali: Krzysztof Dziuba Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Maria Chodkiewicz, Dyrektor Szkół SPSK w Wieluniu Anna Przybylska i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu Tomasz Kulicki. Uroczystego poświęcenia pracowni dokonał prefekt szkoły ks. Paweł Otręba.

Zofia Białas

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń