Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Kostrzewa Tobiasz i Marzec Tymoteusz zwycięzcami VI Powiatowej Olimpiady Wiedzy Informatycznej „EDUsukces inFORMATyki”

9 marca 2020 | Szkolnictwo

3 marca w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu odbył się powiatowy etap Olimpiady Wiedzy Informatycznej „EDUsukces inFORMATyki” 2020.

W Olimpiadzie Wiedzy Informatycznej, pod patronatem Politechniki Łódzkiej, mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.

Do etapu powiatowego reprezentantów wyłoniono na podstawie testu przeprowadzanego na stronie ZS nr 2. VI Powiatowa Olimpiada polegała na rozwiązaniu testów wiedzy i umiejętności, w formie elektronicznej i zróżnicowanych pod względem poziomu trudności, składających się z 50 pytań. 40 uczestników olimpiady zmagało się z testami złożonymi z pytań jedno i wielokrotnego wyboru.

Wydarzenie to od sześciu lat skupia grono najzdolniejszych uczniów kształcących się w kierunkach informatycznych w regionie wieluńskim. Poziom trudności konkursowego testu i zakres tematyczny, w wypadku szkół podstawowych, określony został programem nauczania podstawy programowej. W wypadku szkół ponadpodstawowych natomiast określony był programem nauczania podstawy i zakresu rozumienia rozszerzenia.

Głównym celem turnieju było zainteresowanie informatyką uczniów poprzez współzawodnictwo w rozwiązywaniu ciekawych i inspirujących zadań informatycznych, wyszukanie uczniów o wybitnych zdolnościach informatycznych oraz kształtowanie wśród uczniów umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.

Turniej miał również na celu stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej informatycznie oraz rozszerzanie współpracy pomiędzy nauczycielami szkół ponadpodstawowych z nauczycielami szkół podstawowych. Organizatorem olimpiady był Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu i Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

Oficjalnymi gośćmi Olimpiady byli pracownicy Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej dr inż. Mateusz Smoliński oraz dr inż. Michał Karbowańczyk, który poprowadził wykład „Czy chmury mnie śledzą”. W przerwie, po zakończeniu testu, młodzież mogła zobaczyć pokaz druku drukarkami 3D oraz pokaz obsługi robotów.

Olimpiadę swoją obecnością zaszczycił Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Małgorzata Zygmunt a poprowadził nauczyciel informatyki Artur Godyń. Laureaci trzech pierwszych miejsc konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dla wszystkich uczestników olimpiady przeznaczono również dyplomy uczestnictwa.

Zwycięzcy VI Olimpiady Wiedzy Informatycznej „EDUsukces inFORMATyki”:

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce – Kostrzewa Tobiasz – ZS nr 2 w Wieluniu,
II miejsce – Krykwiński Krzysztof – ZS nr 2 w Wieluniu,
III miejsce -Pacyna Bartłomiej – ZS nr 2 w Wieluniu,

Kategoria szkoły podstawowe:
I miejsce – Marzec Tymoteusz – SP nr 5 w Wieluniu,
II miejsce – Łasiński Kacper – Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku,
III miejsce – Sobczyk Oskar – SP nr 5 w Wieluniu.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń