Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zespół Szkół nr 3 w Wieluniu odwiedził Dariusz Supeł z Centrum Projektów Społecznych RPO

12 grudnia 2019 | Szkolnictwo

W Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Dariusz Supeł spotkał się z uczniami zaproszonymi z różnych szkół wieluńskich.

Tematem spotkania były podstawowe prawa uczniów, wolność i zasady ich ochrony wynikające z Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja młodzieży w grupach na temat przykładowych wniosków skierowanych w ostatnim czasie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotyczyły one np. wątpliwości co do obrazy uczuć religijnych, wolności zgromadzeń czy procedur antyterrorystycznych.

Spotkanie to dało możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Nie ma wątpliwości, co również potwierdziło spotkanie, że jest ogromna potrzeba pogłębiania wiedzy i świadomości prawnej także w środowisku szkolnym.

fot. ZS nr 3 w Wieluniu

Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń