Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W II LO w Wieluniu promowano monografię „Od Liceum Pedagogicznego do II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka”

12 października 2019 | Szkolnictwo

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu odbyła się promocja monografii pt. „Od Liceum Pedagogicznego do II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu 1945 – 2015. T.1”.

Monografia wydana w 74. rocznicę powstania Państwowego Liceum Pedagogicznego w Wieluniu zawiera przekrój historyczny wszystkich wieluńskich szkół ponadpodstawowych, których siedziba znajdowała się przy ul. Piłsudskiego 6.

Przepiękne wydanie monografii zawiera bogatą szatę ikonograficzną pochodzącą zarówno ze zbiorów II LO im. J. Korczaka, Muzeum Ziemi Wieluńskiej jak i z prywatnych zbiorów odszukanych absolwentów. Z uwagi na obszerność materiału została podzielona na części. Tom drugi, obejmujący historię II LO będącego spadkobiercą spuścizny swoich poprzedników, jest dopiero w przygotowaniu.

Uroczystość w dniu 4 października uświetniło wielu gości, m.in. Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, radni: Grażyna Ryczyńska i Andrzej Stępień a także dyrektorzy wieluńskich szkół i placówek kulturalnych, twórcy monografii, absolwenci, sponsorzy i młodzież.

Wszystkich przybyłych powitała dyrektor II LO im. J. Korczaka w Wieluniu Renata Tatara a następnie wręczyła podziękowania wszystkim tym, którzy uczestniczyli w przygotowaniu monografii szczególnie prof. Tadeuszowi Olejnikowi, który zredagował wydanie, oraz Dorocie Eichstaedt i Katarzynie Mikulskiej, które dokonały korekty tekstu.

Podziękowania z rąk dyrektor Tatary odebrali także członkowie zespołu: prezes Stowarzyszenia „Korczak” Ryszard Janas, dyrektor Kolegium Nauczycielskiego Zdzisław Spychała, Henryk Strózik, Edward Warzycha, Zygmunt Wujec a także Marlena Karaś i Beata Sola.

Dalsza część uroczystości to piękne opowieści i wspomnienia byłych dyrektorów placówek szkolnych z ul. Piłsudskiego urozmaicone występami artystycznymi.

Uroczystość uświetnił muzycznie Zespół Wokalno-Instrumentalny II LO im. J. Korczaka oraz Zespół Muzyki Dawnej i Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, wszystkie pod kierunkiem Jakuba Jurdzińskiego.

Na zakończenie wydarzenia podano również okolicznościowy tort, w międzyczasie zaproszeni goście obejrzeli przygotowaną na tę okoliczność wystawę zdjęć archiwalnych oraz mieli okazję zwiedzić budynek szkoły.

fot. Zofia Białas

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń