Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie rekomendacji w programie stypendialnym „Stypendia Pomostowe”

6 lipca 2019 | Komunikaty

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XVIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych (Segment II) (nabór wniosków od 01.07. do 15.07.2019 roku do godz. 15:30), realizowanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi.

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2019 będą dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. muszą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej objętej programem stypendialnym Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (powiat wieluński i pajęczański z wyłączeniem mieszkańców miasta Wieluń),
2. zamieszkują na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
3. muszą pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy, niż 1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 r.,
4. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, zgodnie z algorytmem,
5. zostali przyjęci w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich.

UWAGA !!!
Pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

W tym celu do 15 lipca 2019 roku do godz. 15:30 należy złożyć w biurze Fundacji pl. Kazimierza Wielkiego 2/205, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 79 92, email:biuro@fundacja.wielun.pl prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego do uczestnictwa w PSP wraz z załącznikami.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji organizacji lokalnej kandydat do stypendium spełniający warunki wypełnia wniosek online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna od 01.07.2019 do 14.08.2019 do godziny 16.00.

Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej od której otrzymał rekomendację w nieprzekraczalnym terminie do 23.08.2019 roku.

Szczegóły programu oraz wnioski znajdziesz na stronie Fundacji tutaj.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń