Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wyjazd kl. III gimnazjum SP nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu do obozu Auschwitz – Birkenau

7 czerwca 2019 | Szkolnictwo

W dniu 29 maja uczniowie klas III gimnazjum z SP nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu uczestniczyli w wyjeździe do obozu Auschwitz – Birkenau w ramach projektu Roma śperenca – pamięć oraz współczesność europejskich Romów.

Projekt ten był finansowany ze środków Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz – Birkenau.

Podczas warsztatów zorganizowanych w Stowarzyszeniu Romów w Oświęcimiu uczniowie mieli możliwość zapoznać się z historią, kulturą, zwyczajami i tradycjami tej grupy etnicznej. Następnie uczestnicy wyjazdu udali się na zwiedzanie obozu Auschwitz – Birkenau.

Po krótkiej przerwie obiadowej uczestniczyli w warsztatach ,,Między przeszłością, a teraźniejszością. Pamięć o zagładzie i współczesne wyzwania europejskich Romów ‘’ prowadzonych przez dr Joannę Talewicz-Kwiatkowską w bloku 13.

W swoim wykładzie pani doktor zwróciła szczególną uwagę na problem dyskryminacji i hejtu w dzisiejszym świecie. Młodzież, również zaciekawiona tymi słowami, brała czynny udział w dyskusji.

Cała wycieczka wywarła duże wrażenie na uczniach i ich opiekunach. Organizatorem wycieczki była pani dyrektor Małgorzata Żuchowska, a opiekunami pan Grzegorz Kucharski i pan Cezary Wróbel.

SP nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń