Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wieluński Katolik z programem Erasmus+ w Hiszpanii

22 maja 2019 | Szkolnictwo

Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Technikum Analityczne SPSK w Wieluniu po raz kolejny uczestniczą w unijnym programie Erasmus+.

Tym razem realizują projekt we współpracy ze szkołami z Litwy, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji i Włoch. Jego tematyką jest szeroko pojęte dziedzictwo narodowe, co umożliwia jego uczestnikom bliższe poznanie historii Europy oraz  wspólnych korzeni kultury krajów, z których pochodzą uczestnicy.

W ciągu dwóch lat trwania projektu, przy udziale nauczycielek języka angielskiego – p. Anny Wolnej i p. Kariny Siwik, pełniącej tym razem rolę koordynatorki, młodzież ma szansę uczestnictwa w wielu wydarzeniach oraz realizowania  wielu ciekawych zadań.  Są wśród nich m.in. warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki,  przygotowanie różnego typu prezentacji oraz modeli historycznych budowli, mających znaczenie dla ludzi z  naszego kręgu kulturowego.

Największą atrakcją tego typu programów wydają się jednak wyjazdy zagraniczne. Pierwsze wspólne spotkanie krajów partnerskich odbyło się w marcu na Litwie. Zaowocowało ono m.in. poznaniem się uczestników projektu i podjęciem decyzji dotyczących dalszych działań. 

Na początku maja 2019 następna grupa uczniów ze szkół partnerskich spotkała się w urokliwym mieście Camarena w Kastylii – La Mancha, gdzie dane im było zasmakować życia w słonecznym kraju, pełnym zrelaksowanych i otwartych ludzi. 

Wielką atrakcją okazała się jak zwykle możliwość  degustowania lokalnych potraw, poznawania nowych smaków i uczestniczenia w wydarzeniach, które przyniosły możliwość poznania wielu interesujących zwyczajów mieszkańców prowincji Toledo. Ponieważ jedną z ważniejszych zaplanowanych części spotkania było odwiedzanie historycznych miejsc, grupa udała się między innymi do Madrytu, Toledo, Segowii, Avilli , Meridy wielu innych atrakcyjnych i pięknych miejscowości.

Doskonale zachowane mury obronne, imponujące katedry i inne obiekty kultu religijnego, rzymskie akwedukty, starożytny amfiteatr i wyjątkowy klimat historycznych miast z łatwością przeniósł uczestników w dawne czasy. Podczas zajęć w szkole z zainteresowaniem przyglądali się pracowniom, prowadzonym lekcjom i organizacji życia szkolnego, porównując  je z polskim systemem edukacji i realiami naszych placówek edukacyjnych.

Dzięki projektowi Erasmus+ młodzież ze szkół katolickich w Wieluniu wciąż zdobywa nowe doświadczenia, tak bardzo potrzebne na progu dorosłego życia. Nie można nie wspomnieć o nauce tolerancji dla innych kultur, obyczajów i narodów czy doskonaleniu znajomości języków obcych. Korzyści dla uczniów są niezliczone.

A jesienią tego roku przed nauczycielami i uczniami szkół katolickich w Wieluniu stanie duże wyzwanie, którym będzie goszczenie delegacji z pięciu państw partnerskich projektu. Wizyta odbędzie się w październiku i zapowiada się nie tylko pracowicie, ale przede wszystkim ciekawie. Zaplanowano m.in. odwiedzenie Krakowa, Torunia i Gdańska. Warto wspomnieć, że przybywający do nas goście już teraz deklarują ogromną ciekawość i chęć poznania polskiej kultury, tradycji i szeroko pojętego dziedzictwa narodowego

KLO i Technikum Analityczne SPSK

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń