Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Matury 2019 – harmonogram w terminie dodatkowym i poprawkowym – terminy, przedmioty, godziny

8 maja 2019 | Szkolnictwo

W terminie dodatkowym matury 2019 dla absolwentów wszystkich typów szkół, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie rozpoczynają się w dniu 3 czerwca.

Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2019 r.

Dzisiaj przypominamy kiedy jakie jeszcze czekają maturzystów egzaminy w terminie dodatkowym i poprawkowym – harmonogram .

Harmonogram matur 2019 dla wszystkich typów szkół w terminie dodatkowym:

Część ustna egzaminu maturalnego 2019:
1. Od 3 do 8 czerwca – język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski.

Część pisemna – poniedziałek 3 czerwca:
1. godz. 9:00 – język polski – poziom podstawowy,
2. godz. 14:00 – język polski – poziom rozszerzony,

wtorek – 4 czerwca:
1. godz. 9:00 – matematyka – poziom podstawowy,
2. godz. 14:00 – matematyka – poziom rozszerzony,

środa – 5 czerwca:
1. godz. 9:00 – język angielski – poziom podstawowy,
2. godz. 14:00 – język angielski – poziom podstawowy i poziom dwujęzyczny,

czwartek – 6 czerwca:
1. godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy i poziom rozszerzony,
2. godz. 14:00 – filozofia – poziom podstawowy i poziom rozszerzony, historia sztuki – poziom podstawowy i poziom rozszerzony,

piątek – 7 czerwca:
1. godz. 9:00 – biologia – poziom podstawowy i poziom rozszerzony,
2. godz. 14:00 – informatyka – poziom podstawowy i poziom rozszerzony,

poniedziałek – 10 czerwca:
1. godz. 9:00 – chemiapoziom podstawowy i poziom rozszerzony,
2. godz. 14:00 – geografiapoziom podstawowy i poziom rozszerzony,

wtorek – 11 czerwca:
1. godz. 9:00 – język niemieckipoziom podstawowy,
2. godz. 14:00 – język niemieckipoziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny,

środa – 12 czerwca:
1. godz. 9:00 – język francuskipoziom podstawowy,
2. godz. 14:00 – język francuskipoziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny,

czwartek – 13 czerwca:
1. godz. 9:00 – język rosyjskipoziom podstawowy,
2. godz. 14:00 – język rosyjskipoziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny,

piątek – 14 czerwca:
1. godz. 9:00 – fizyka i astronomia/fizyka – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
2. godz. 14:00 – historia – poziom podstawowy i poziom rozszerzony, historia muzyki – poziom podstawowy i poziom rozszerzony, wiedza o tańcu – poziom podstawowy i poziom rozszerzony,

poniedziałek – 17 czerwca:
1. godz. 9:00 – język hiszpańskipoziom podstawowy,
2. godz. 14:00 – język hiszpańskipoziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny,

wtorek – 18 czerwca:
1. godz. 9:00 – język włoski – poziom podstawowy,
2. godz. 14:00 -język włoskipoziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny,

środa – 19 czerwca:
1. godz. 9:00 –  języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy,
2. godz. 14:00 – języki mniejszości narodowychpoziom rozszerzony, język kaszubski – poziom podstawowy i poziom rozszerzony, język łemkowski – poziom podstawowy i poziom rozszerzony, dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii/fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Harmonogram matur 2019 dla wszystkich typów szkół w terminie poprawkowym:

Część ustna egzaminu maturalnego 2019:
1. Od 20 do 21 sierpnia – język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski.

Część pisemna – wtorek – 20 sierpnia:
1. godz. 9:00.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

1. 11 września – termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego,
2. 11 września – termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach,
3. 11 września – termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

fot. archiwum

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń