Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wycieczka klasy 2 Technik Organizacji Reklamy do Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie

23 marca 2019 | Szkolnictwo

Klasa II Technik Organizacji Reklamy wraz opiekunami panią Magdaleną Ingram oraz panią Martą Konieczną-Kucharską w dniu 22.03.2019 r. była jednym z uczestników grafiki warsztatowej oraz projektowania graficznego.

Odbyło się to w ramach dnia otwartego, który zorganizował Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Uczniowie uczestniczyli w wykładach oraz warsztatach zaproponowanych przez Wydział Sztuki, Katedrę Grafiki.

Klasa II Tr uczestniczyła m.in. w wykładzie dr hab. Andrzeja Desperaka prof. UJD pt. „Komunikacja wizualna – plakat”, który pozwolił uczestnikom poznać historię oraz zasady tworzenia plakatów jako jednej z form komunikacji, w wykładzie dr hab. Jerzego Piwowarskiego prof. UJD pt. „Czas i przestrzeń w fotografii”, podczas której przedstawiono uczniom zasady doboru światła oraz zasady prawidłowej fotografii oraz prelekcji dr hab. Janusza Pacuda prof. UJD „Dzieło otwarte – komunikacja w procesie” podczas, której przedstawiono niezwykłe prace studentów Wydziału Sztuki.

Niezwykle barwne oraz interesujące dla uczniów naszej szkoły okazały się warsztaty dr Marzeny Bogus z techniki marble lebram podczas których uczestnicy mieli możliwość tworzenia własnych rysunków z barwnych plam.

Ciekawe okazały się również warsztaty w pracowni grafiki warsztatowej, w której panie Marta Śliwiak oraz Aleksandra Lasoń pokazywały, na czym polega technika druku wypukłego. Każdy z uczestników mógł wybrać wyrytą wcześniej matrycę, pokryć ją fachowo farbą, a potem odbić na papierze oraz tekstylnej torbie tworząc w ten sposób swoje indywidualne dzieło.

Uczennice 2 Tr uczestniczyły również w pokazach i warsztatach z identyfikacji wizualnej: projektowania logotypów i księgi znaku, materiałów promocyjnych dla firm i instytucji oraz wypróbowały swoich sił z trudnym, ale jakże plastycznym materiałem jakim jest glina tworząc własne rzeźby.

Uczennice klasy 2 Technik Organizacji Reklamy oraz opiekunowie pani Marta Konieczna-Kucharska oraz pani Magdalena Ingram składają serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie za dzisiejszy pełen wrażeń dzień.

Magdalena Ingram, Marta Konieczna-Kucharska
Zespół Szkół nr 2

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń