Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Technikum SPSK w Wieluniu odbył się II Regionalny Konkurs Matematyczno – Chemiczny

21 marca 2019 | Szkolnictwo

20 marca, w Technikum SPSK w Wieluniu, po raz drugi odbył się Regionalny Konkurs Matematyczno – Chemiczny „Matematyczno – chemiczne pierwiastkowanie”.

Organizatorami konkursu były: Technikum SPSK w Wieluniu i Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej a patronat Honorowy nad konkursem objęła p. Maria Chodkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Rekomendacja – Społeczne Collegium Oświatowe z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Adresatem konkursu byli uczniowie klas III gimnazjum i klas VIII szkoły podstawowej z rejonu działania Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań i umiejętności w zakresie nauk ścisłych – matematyki i chemii, kształcenie umiejętności szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań matematycznych i chemicznych, rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności współpracy w zespole, pokazanie zastosowania matematyki i chemii w życiu codziennym poprzez niestandardowe rozwiązywanie problemów.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 20 zespołów trzyosobowych, łącznie 60 uczestników. Podczas konkursu rozwiązywali zadania konkursowe z zakresu treści podstawy programowej nauczania matematyki i chemii w klasach I – III gimnazjum i klas I – VIII szkoły podstawowej.

Wśród zadań matematycznych były zadania sprawdzające logiczne myślenie, pomysłowość i spostrzegawczość (łamigłówki matematyczne, rebusy matematyczne, sudoku, tangramy), z chemii zadania wymagające umiejętności projektowania i opisywania ujętych w podstawie programowej eksperymentów z dziedziny chemii.

Zaplanowano mocne Łamanie głowy, w tym jedno zadanie polegające na tym, żeby zmierzyć pewną wartość bryły geometrycznej, nie posługując się przyrządem mierniczym, czyli jak wymyślić sposób, żeby można było podać dokładną wartość pewnej wielkości.

W konkursie przewidziano: dyplomy i nagrody  dla laureatów (pierwsze 3 drużyny), dyplomy pamiątkowe dla każdej zgłoszonej  drużyny oraz podziękowania dla nauczycieli opiekunów wszystkich zgłoszonych drużyn. 

Przed ogłoszeniem wyników młodzież uczestniczyła w edukacyjnej grze matematycznej i wysłuchała wykładu  prof. Izabeli Witońskiej.

Laureaci konkursu:
I miejsce – Gimnazjum Publiczne im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie, 
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu,
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń