Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W hali WOSiR w Wieluniu odbyły się Targi Edukacyjne Szkół Wyższych i Policealnych

5 marca 2019 | Szkolnictwo

Targi Edukacyjne Szkół Wyższych i Policealnych to coroczna impreza od kilkunastu lat skupiająca zarówno uczelnie jak i pracodawców z Wielunia i okolicznych miast.

Mają one na celu zapoznanie młodych ludzi z ofertami i możliwościami kontynuacji nauki bądź podjęcia odpowiedniej dla nich pracy. Podczas dzisiejszych targów zaprezentowało się 16 uczelni i 11 zakładów pracy. Dlatego też absolwenci szkół średnich mieli dobrą okazję zapoznać się z szeroką ofertą jaką przygotowali dla nich poszczególni przedstawiciele uczelni i zakładów.

Targi od wielu lat na terenie naszego powiatu to doskonała okazja dla młodzieży kończącej edukację w naszych placówkach oświatowych do wybrania odpowiedniego kierunku rozwoju dalszej kariery zawodowej.

W tym roku mamy okazję również poznać Ochotnicze Hufce Pracy uczestniczące w poprzednich edycjach tych targów ale dzisiaj są współorganizatorem tego wydarzenia, dlatego chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w dzisiejsze targi i aby wam pomogli dokonać właściwego wyboru.

Jest tutaj wiele uczelni z całego kraju, od wojska po policję (jeśli chodzi o służby mundurowe), również są akademie humanistyczne, uniwersytety, politechniki, z Częstochowy, z Łodzi, to są też partnerzy naszych szkół średnich.

– kilka słów wstępnych, rozpoczynających targi powiedział Starosta Wielunia Marek Kieler

W targach uczestniczyli reprezentanci uczelni wszystkich okolicznych większych miast: Wrocławia, Łodzi, Częstochowy a nawet z Warszawy. Często trudno młodym ludziom podjąć tak ważną życiową decyzję wyboru dalszej swojej drogi życiowej dlatego zachęcali absolwentów do wybrania kierunków jakie reprezentowali.

Tak jak poprzednio targi zostały przygotowane przez I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza i Ochotnicze Hufce Pracy w Wieluniu a patronował im Starosta Wielunia Marek Kieler oraz Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Targi zaszczycił swoją obecnością Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń