Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Spotkanie z funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Sieradzu i z pracownikiem MCK Wieluń

11 grudnia 2018 | Szkolnictwo

Z inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu 11 grudnia 2018 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach prowadzonych spotkań „ Praca w służbach mundurowych”.

Z uczniami klas maturalnych różnych szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych pracą w służbach mundurowych, spotkał się funkcjonariusz Zakładu Karnego w Sieradzu. Zapoznał on młodzież z możliwościami jakie oferują młodym ludziom praca w służbach mundurowych.

W czasie spotkania omówiono zasady naboru do służby więziennej, kryteria kwalifikacji dla kandydatów oraz proces rekrutacji. Omówiono zasady podziału i organizacji Zakładu Karnego w Sieradzu. Scharakteryzowano wyposażenie strażnika więziennego oraz obowiązki poszczególnych funkcjonariuszy.

Co istotne na mocy rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości od następnego roku ma powstać pierwsza Wyższa Szkoła Więziennictwa przygotowująca chętnych do służby w służbach więziennych jeszcze „ w cywilu”.

Tekst: Piotr Pawlak
Zdjęcia: Krzysztof Marcinkowski

Zdjęcie: Młodzież z pracownikiem MCK i funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Sieradzu

Zdjęcia: Dla wielu młodych osób praca w służbach mundurowych to kuszący wybór ścieżki zawodowej

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń