Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Alkogogle i narkogogle dla wieluńskiej policji

25 maja 2022 | Służby

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieluniu zakupiła i przekazała wieluńskiej policji zestawu alkogogli i narkogogli.

Uroczyste przekazanie profilaktycznego sprzętu odbyło się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu. Zestawy te będą wykorzystywane przez wieluńskich mundurowych podczas spotkań profilaktycznych promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zdrowy styl życia, wolny od uzależnień.

24 maja 2022 roku Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa w obecności przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieluniu przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu mł. insp. Moniki Hurko-Nesterowicz zestaw alkogogli i narkogogli. Te specyficzne okulary są swego rodzaju symulatorami i służą do demonstracji, w jaki stopniu dochodzi do upośledzenia zmysłów po użyciu alkoholu lub narkotyków.

Sprzęt ten posłuży funkcjonariuszom jako materiał szkoleniowy podczas prowadzonych spotkań profilaktycznych zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi na terenie gminy Wieluń i całego powiatu wieluńskiego. Wykorzystanie alkogogli i narkogogli pozwala lepiej zrozumieć i zobrazować zwłaszcza młodym ludziom zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających.

Poprzez spotkania profilaktyczne z wykorzystaniem tego sprzętu mundurowi z wieluńskiej komendy będą edukować i uświadamiać, w jaki sposób alkohol i narkotyki upośledzają zmysły i jak oddziałują na organizm. W szczególności poprzez: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, zniekształcenie widzianego obrazu oraz zmniejszenie możliwości oceny sytuacji.

– informuje rzecznik wieluńskiej policji st. asp. Katarzyna Grela

Spotkania profilaktyczne prowadzone przez wieluńskich mundurowych z wykorzystaniem tego sprzętu z pewnością zyskają na atrakcyjności.

źródło: KPP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń