Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

OSP Raczyn w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym

7 grudnia 2021 | Służby

Komendant Główny PSP włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczą Straż Pożarną z Raczyna.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, działający od 1995 roku, zorganizowany został przez Państwową Straż Pożarną. Podstawowym jego celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska oraz ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym.

Cele KSRG:

  • walka z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
  • ratownictwo techniczne,
  • ratownictwo chemiczne,
  • ratownictwo ekologiczne,
  • ratownictwo medyczne,
  • współpraca z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa oraz systemu powiadamiania ratunkowego.

Komendant Główny PSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączył 156 jednostek OSP, w tym 80 nowych i 76 ponownie oraz 2 jednostki Wojskowych Straży Pożarnych, w tym 1 nową i 1 ponownie. Ponadto z dniem 1 stycznia 2022 r. do systemu zostaną włączone 4 jednostki OSP jednak włączenie ponowne nie zmienia stanu liczbowego jednostek OSP w KSRG.

Wśród jednostek ochrony przeciwpożarowej, których wnioski o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zostały rozpatrzone pozytywnie, w II połowie 2021 roku przez Komendanta Głównego PSP, znalazła się także jedna z naszego powiatu, tj. OSP Raczyn.

Liczba jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na dzień 6 grudnia 2021 r. wynosi teraz 4 tys. 738 jednostek a Wojskowych Straży Pożarnych w KSRG wynosi 22 jednostki.

Wykaz wszystkich jednostek włączonych do KSRG w II poł. 2021 roku można znaleźć tutaj:

Jednostki włączone do KSRG II poł. 2021 r.
Jednostki​_włączone​_do​_KSRG​_II​_poł​_2021​_r.pdf
.

Z systemem KSRG współpracują m.in.: Straż Miejska, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, POPR, PCK i inne.

źródło: KG PSP
fot. OSP Raczyn

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń