Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Strażacy ochotnicy byli szkoleni przez strażaków zawodowych z KP PSP w Wieluniu

27 marca 2020 | Służby

Strażacy i jednostki straży pożarnych biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ratownictwie ekologicznym oraz w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Strażacy dniem i nocą czynnie wspomagają pozostałe służby, szczególnie w dzisiejszej dobie, w zagrożeniu epidemicznym koronawirusem. Bardzo często w trakcie interwencji właśnie strażacy udzielają pomocy przedmedycznej co niesie ze sobą niebezpieczeństwo zarażeniem się wirusem SARS CoV-2.

Strażacy ochotnicy tak samo jak zawodowi muszą być przygotowani do nowych warunków podczas wszystkich akcji w których uczestniczą, szczególnie akcje o charakterze sanitarno-epidemiologicznym. Najczęściej nie ma pewności, czy osoba, której akurat udzielają pomocy nie jest zarażona.

Dlatego, wraz z nastaniem zagrożenia, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wieluńskiego, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, przeszły szkolenia przygotowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opojowicach odbyło się szkolenie prowadzone przez funkcjonariuszy KP PSP w Wieluniu dla kilku druhów naszej jednostki.

Szkolenie to dedykowane jest dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i na celu miało przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z pandemią koronowirusa COVID – 19.

W toku prowadzonej prelekcji przedstawiono nam kombinezon chemoodporny Pro-Chem II F/C 3 S wskazując najważniejsze aspekty związane z jego użyciem, a następnie postępowaniem po zakończonych czynnościach ratowniczych.

W toku dalszego szkolenia omówiono zabezpieczenie członków OSP przy działaniach związanych z zagrożeniem koronawirusem COVID – 19, które to związane są z bezpośrednim kontaktem ratowników z osobami poszkodowanymi podczas wykonywania medycznych działań ratowniczych.

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem zdobytej wiedzy.

– relacjonują druhowie z OSP Opojowice

Dla zachowania bezpieczeństwa szkolenia były przeprowadzane w małych grupach. Przeszkoleni strażacy następnie przekazywali zdobytą wiedzę pozostałym druhom z jednostki.

W dniu 19 marca grupa 6 druhów z naszej jednostki OSP miała przeprowadzone szkolenie przez Państwową Straż Pożarna z Wielunia. Tematem szkolenia była ochrona osobista jaką stosujemy w kontakcie z osobami zarażonymi koronawirusem.

Nasza jednostka szkoliła się na sprzęcie jaki sami posiadamy czyli kombinezony TYCHEM, maski ochronne, gogle ochronne, rękawice oraz buty gumowe. Dodatkowo wszystkie łączenia taśmujemy dla większego bezpieczeństwa.

W sobotę przekazaliśmy informację reszcie druhów w podziale na grupy według zasad bezpieczeństwa żeby nie stwarzać niepotrzebnego ryzyka.

– relacjonują strażacy z OSP Mokrsko

Druhowie uczyli się między innymi ubierania i obsługi odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi jakim jest kombinezon chemoodporny Pro-Chem II F. Odzież ta zapewnia ochronę przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi występującymi w formie: gazów, par, cieczy i pyłów.

Odzież z tej grupy jest stosowana w przypadku awarii chemicznych, katastrof, w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym, przy pracach chemizacyjnych w rolnictwie, w interwencjach epidemiologicznych oraz we wszelkich innych pracach, gdzie występuje ryzyko kontaktu ze szkodliwymi substancjami, również z koronawirusem. 

Szkolimy się bo tak należy, gdyż jako ratownicy musimy mieć świadomość zagrożenia oraz znać możliwości zabezpieczenia przed tym niezwykle groźnym wrogiem.

Gdy w potrzebie dzwonicie do służb ratunkowych, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, prosimy przekażcie informacje o ryzyku zagrożenia tym wirusem.

Gdy macie typowe objawy, gdy ktoś wrócił zza granicy, gdy ktoś jest na kwarantannie – prosimy dajcie szansę ratownikom odpowiednio się zabezpieczyć bo jak wyeliminujemy przez głupotę ratowników, to będzie „masakra”. Prosimy o świadomość – zagadnienie jest niezwykle poważne.

– apelują druhowie z OSP Biała

Zabezpieczenie osobiste strażaków-ratowników wynika z rekomendacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Na minimalne wyposażenie ochronne strażaka składa się kombinezon ochronny, gogle lub okulary ochronne, maseczki twarzowe i rękawice.

20 marca sześciu druhów naszej jednostki, podobnie jak inne jednostki OSP z terenu powiatu Wieluńskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wzięło udział w szkoleniu związanym z panującą epidemią koronkwirusa COVID – 19 organizowanego przez KP PSP w Wieluniu.

W czasie szkolenia strażacy KP PSP Wieluń przedstawili naszym druhom kombinezon, który używany jest do ratownictwa chemicznego, zwracając szczególną uwagę na sposób ubierania oraz zdejmowania tego kombinezonu oraz czynności, jakie trzeba wykonać po zakończonych działaniach.

Następnie strażacy przekazali informacje na temat zabezpieczenia ratowników podczas działań związanych z zagrożeniem koronawirusa COVID – 19.

– informują strażacy z OSP Szynkielów

Wszystkie szkolenia jakie przeszli strażacy ochotnicy to działania minimalizujące zagrożenie zarówno dla ratowników jak i dla zdrowia publicznego.

fot. OSP Mokrsko, OSP Opojowice i OSP Biała

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń