Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W wieluńskiej komendzie rozstrzygnięto konkurs „Wyloguj się do życia”

18 grudnia 2019 | Służby

18 grudnia w auli Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu zostały wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego pod hasłem „Wyloguj się do życia”.

Konkurs, zrealizowany w ramach projektu „Lepiej grać niż ćpać” przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Wieluń Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej, skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu wieluńskiego.

Prace konkursowych nawiązywały do przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym oraz cyberprzemocy wśród młodzieży szkolnej i dały możliwość młodym ludziom zaprezentowania swoich uzdolnień plastycznych w kontekście promowania zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkiego rodzaju nałogów.

Celem konkursu była również edukacja i popularyzowanie wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek oraz przeciwdziałanie zjawisku agresji, przemocy wobec słabszych i uzależnienia od świata cyberprzestrzeni.

W konkursie brano pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursową, wartość artystyczną i techniczną wykonania pracy, oryginalność podejścia do tematu, wartość merytoryczną oraz walory edukacyjne pracy. Uczestnicy konkursu pokazali, że młodzi ludzie są świadomi zagrożeń związanych zarówno z używkami jak również ze zjawiskiem cyberprzemocy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dwóch kategoriach konkursowych: „słuchaczy Radia ZW” oraz „Komisji Konkursowej”. Kategoria „słuchaczy Radia ZW” składała się z dwóch etapów: pierwszy został rozstrzygnięty przez komisję konkursową a drugi poprzez głosowanie słuchaczy Radia ZW.

Wręczenie nagród laureatom, ufundowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Wieluń Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej, miało miejsce w auli wieluńskiej komendy.

Wyniki konkursu „Wyloguj się do życia”:

Laureaci w kategorii „słuchaczy Radia ZW”:
I miejsce – Natalia Grzesiak z SP w Skrzynnie,
II miejsce – Michalina Łabęcka z SP w Czarnożyłach,
III miejsce – Oliwia Dziadak z SP w Toporowie,

Laureaci w kategorii „Komisji Konkursowej”:
I miejsce – Lena Lasota z SP w Dzietrznikach,
II miejsce – Sandra Kucharczyk z SP w Sieńcu,
III miejsce – Julia Sztuka ze Szkoły SPSK w Drobnicach.

fot. KPP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń