Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Pożar w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnożyłach. Trzy osoby poszkodowane

31 października 2019 | Służby

W dniu 29 października tuż przed godz. 10:00 w jednej z sal lekcyjnych budynku po byłym gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach wybuchł pożar.

Dyrekcja szkoły od razu zaalarmowała straż pożarną oraz zarządziła ewakuację uczniów i nauczycieli z miejsca zagrożenia. Trzech uczniów zostało poszkodowanych.

Spokojnie, nikomu nic się nie stało, to tylko ćwiczenia. Taki scenariusz obejmował ćwiczenia – manewry gminne straży pożarnej w obiekcie szkoły. Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Zarząd Gminny OSP RP w Czarnożyłach we współpracy z Komendą PSP w Wieluniu, których celem było sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu podstawowego ratowników.

Na miejsce pierwsza przybyła jednostka OSP Czarnożyły, której dowódca nakazał rozpoznanie zagrożenia i rozpoczęcie działań ratowniczo-gaśniczych.

Następnie na miejsce zdarzenia dotarła jednostka z wieluńskiej komendy straży oraz zadysponowano kolejne jednostki z terenu gminy Czarnożyły: OSP Opojowice, OSP Raczyn, OSP Wydrzyn, OSP Gromadzice i OSP Staw.

Podczas prowadzonych działań ratownicy w aparatach powietrznych odszukali troje poszkodowanych osób, z miejsca zagrożenia ewakuowano jednego ucznia z poparzeniami drugiego stopnia, uczennicę, która doznała otwartego złamania kończyny dolnej oraz ucznia z zatrzymaniem akcji serca i brakiem oznak życiowych.

Ochotnicy niezwłocznie przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, do przyjazdu karetki pogotowia wdrożono tlenoterapię, skutecznie przeprowadzono reanimację, zaopatrzono złamania i urazy oraz przygotowano poszkodowanych do transportu.

Z uwagi na rozmiar zagrożenia, liczbę poszkodowanych oraz skalę zniszczeń powołano sztab kryzysowy w którego skład weszli przedstawiciele władz gminy, dyrekcji szkoły, komendy powiatowej straży oraz dowódcy akcji.

– relacjonują strażacy z OSP Czarnożyły

Każda z jednostek biorących udział w ćwiczeniach po dojechaniu na teren symulowanego zdarzenia wykonywała przydzielone jej zadania.

Działania naszej jednostki po uzyskaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu polegały na dotarciu na miejsce zdarzenia, dokonaniu jego zabezpieczenia.

Następnie podaliśmy dwa prądy wody, oraz dwóch ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych udało się do wewnątrz budynku, gdzie nastąpił symulowany pożar.

W toku prowadzonych czynności wewnątrz budynku w trakcie przeszukania pomieszczeń ujawniliśmy osoby poszkodowane, które to następnie zostały ewakuowane na zewnątrz budynku i została im udzielona pierwsza pomoc medyczna. W toku dalszych działań dokonaliśmy oddymienia pomieszczeń szkoły.

– dodają strażacy z OSP Opojowice

Godzinna akcja zakończyła się powodzeniem podjętych działań, ewakuowano wszystkich uczniów, sprawnie zaopatrzono i przetransportowano poszkodowanych do szpitala, ugaszono zarzewie ognia oraz przewietrzono budynek.

Manewry przebiegły bardzo sprawnie z wysoką oceną Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu Pana mł. bryg. Tomasz Lewińskiego, Wójta Gminy Czarnożyły Pana Andrzeja Modrzejewskiego, oraz Komendanta Gminnego ZOSP dh Janusza Małyszki.

Poszkodowani zostali odnalezieni i ewakuowani z miejsca zagrożenia. Każde działania uczą wiele a takie współdziałanie uczy najwięcej dzięki dobremu scenariuszowi opracowanemu przez oficerów KPPSP w Wieluniu. Nasz zastęp do jednostki wrócił po godzinie 12.00.

– uzupełniają przedstawiciele straży z OSP Raczyn

Podczas manewrów ocenie podlegała praca dowódców w zakresie kierowania i realizacji wyznaczonych działań bojowych oraz przygotowanie i czas reakcji strażaków w przypadku realnego zagrożenia.

Podsumowania ćwiczeń dokonał dowódca ćwiczeń – naczelnik wydziału operacyjnego PSP w Wieluniu – bryg. Jacek Raducki. Zwrócił uwagę na potrzebę systematycznego podnoszenia kwalifikacji, aby być dobrze przygotowanym do sprawnej i skutecznej pomocy.

Tego typu ćwiczenia są niezbędne do doskonalenia umiejętności, które można wykorzystać podczas prawdziwej akcji ratowniczo-gaśniczej. Ćwiczenia przynoszą wymierne korzyści dla jednostek OSP oraz mieszkańców gminy, którzy mogą zawsze liczyć na skuteczną pomoc ze strony strażaków.

źródło: Gmina Czarnożyły i OSP Raczyn, Czarnożyły i Opojowice
fot. Gmina Czarnożyły

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń