Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Ewakuacja II LO w Wieluniu w ramach ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „EWI-2019”

26 października 2019 | Służby

W dnia 23 i 24 października na terenie powiatu wieluńskiego przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem „EWI-2019” .

W tych dniach na terenie powiatu działały wzmożone siły państwowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz Urzędów Gmin.

Dwudniowe ćwiczenia odbyły się w ramach szkolenia we współdziałaniu ze służbami, w skład których weszły inspekcje, straże i jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi

Były to ćwiczenia pod kryptonimem „EWI-2019” na temat  „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu wieluńskiego”.

W środę 23 października zostało zwołane posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wieluniu. Na terenie powiatu wieluńskiego w ramach ćwiczeń obronnych zostały uruchomione elementy Stałego Dyżuru.

W czwartek natomiast Centrala Szkoleniowa AT z Warszawy przeszkoliła przedstawicieli jednostek samorządowych z terenu powiatu wieluńskiego. Następnym etapem szkolenia była ewakuacja budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6 w związku ze znalezieniem niezidentyfikowanej paczki. Ewakuowanych zostało ponad 800 osób. 

Dwudniowe działania przebiegły zgodnie z przyjętym scenariuszem, którego wszystkie punkty udało się zrealizować z wynikiem pozytywnym. Celem głównym ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie realizacji wybranych elementów zadań operacyjnych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa, zarządzania kryzysowego oraz powiatowych służb.

Do działań zaangażowano jednostki Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, Państwowej Staży Pożarnej w Wieluniu jak również pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wieluniu, SPKP z Łodzi oraz firma ochroniarska MM Serwis.

Przebieg wydarzeń natomiast obserwował zespół przedstawicieli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod kierownictwem Małgorzaty Olczyk, kierownika Oddziału Spraw Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

fot. Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń