Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

OSP Raczyn z kolejnym dofinansowaniem w kwocie 25 744 zł.

3 października 2019 | Służby

W dniu dzisiejszym, 3 października,  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie przedstawiciele jednostki OSP Raczyn ponownie odebrali dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W imieniu jednostki prezes Tomasz Kuźnik i skarbnik Sławomir Wojewoda podpisali umowę w ramach programu „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków, przyznał dotację OSP Raczyn na dofinansowanie zakupu odzieży specjalnej w kwocie 25 744 zł.

Niezmiernie miło mamy zaszczyt było gościć w KP PSP w Bełchatowie, gdzie prezes Tomasz Kuźnik i Sławomir Wojewoda skarbnik naszej jednostki podpisali umowę na dotację w kwocie 25 744 zł. z WFOSIGW w Łodzi na dofinansowanie odzieży specjalnej niezbędnej do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Pozostała kwota potrzebna do realizacji zadania pochodzić będzie ze środków własnych jednostki. Dziękujemy bardzo prezesowi WFOSIGW w Łodzi panu Wojciechowi Miedzianowskiemu, oraz sponsorom i sympatykom naszej jednostki.

– relacjonują strażacy  z OSP Raczyn na swoim FB

Strażacy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych potrzebują dużo różnorodnego sprzętu oraz specjalnej odzieży, która ulega zniszczeniu.

OSP Raczyn za pozyskane środki wraz z częściowym udziałem własnym dokona zakupu odzieży specjalnej niezbędnej do prowadzenia akcji, m.in. hełmy, nomexy, buty i kombinezony ochronne na owady, które podołają ekstremalnym warunkom pracy strażaka.

fot. OSP Raczyn i WFOŚiGW w Łodzi

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń