Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wieluńscy strażacy skontrolowali pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego os. Stare Sady w Wieluniu

2 października 2019 | Służby

W dniu 30 września strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu przeprowadzili kontrolę os. Stare Sady w Wieluniu.

Kontrole mają na celu sprawdzenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Obecne kontrole przeprowadzono w obecności przedstawicieli Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dzięki czemu wszelkie uwagi i zastrzeżenia odnośnie zostały natychmiast im przekazane.

Kontrola ma na celu wykrycie nieprawidłowości, które występują na wieluńskich osiedlach, wydanie odpowiednich zaleceń w celu usunięcia nieprawidłowości tak aby w każdym momencie strażacy bezpiecznie i w 100% mogli być skuteczni podczas akcji gaśniczej.

30 września wieluńscy strażacy rozpoczęli kontrolę osiedla Stare Sady pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Sprawdzano przede wszystkim usytuowanie oraz drożność dróg dojazdowych oraz pożarowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, sprawność oraz lokalizację hydrantów, możliwość ustawienia i sprawienia specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Kontrolę przeprowadzono w obecności przedstawicieli Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którym przekazano uwagi i zastrzeżenia odnośnie kontrolowanych obiektów. Zostały wydane odpowiednie zalecenia, których wykonanie przez właściciela (zarządcę) poddane zostanie kontroli sprawdzającej.

Kontrola będzie kontynuowana w dniach kolejnych oraz ze względu na wielkość osiedla, także w przyszłym roku.

– poinformował rzecznik prasowy KP PSP w Wieluniu kpt. Grzegorz Kasprzyczak

Po przekazaniu uwag i zastrzeżeń przedstawicielom Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odnośnie kontrolowanych obiektów i wydaniu odpowiednich zaleceń, ich wykonanie przez zarządcę zostanie poddane kontroli sprawdzającej.

fot. Zmiana I JRG Wieluń

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń