Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

OSP Raczyn wzbogaciło się o nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy

6 maja 2019 | Służby

W dniu 5 maja odbyło się uroczyste poświecenie i przekazanie naszego nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki IvecoCargo dla jednostki OSP Raczyn.

Nowy samochód pożarniczy marki IvecoCargo został zakupiony przez jednostkę OSP w Raczynie za łączną kwotę 870 tys. zł. Rada Gminy Czarnożyły przeznaczając na zakup pojazdu kwotę 200 tys. zł zapoczątkowała montaż finansowy inwestycji, do którego dołączono środki MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Łodzi oraz własne jednostki OSP Raczyn.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz druhów z gminy Czarnożyły przed miejscową remizą a następnie wszyscy uczestnicy udali się do miejscowego kościoła gdzie proboszcz parafii Raczyn – ks. Marcin Knaga celebrował Mszę Świętą w intencji strażaków oraz ich rodzin.

Oficjalna część uroczystości odbyła się przed remizą OSP Raczyn gdzie ks. Marcin Knaga poświęcił nowy pojazd pożarniczy i gdzie nastąpiło uroczyste przekazania kluczyków ochotnikom, którego dokonali Andrzej Modrzejewski – Wójt Gminy Czarnożyły i mł bryg. Tomasz Lewiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

Następnie chrzestna pojazdu przewodnicząca KGW w Raczynie Małgorzata Urbaniak i Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak dokonali uroczystego chrztu pojazdu, któremu zostało nadane imię „Niepodległy”.

Dzisiaj zostałem ojcem chrzestnym samochodu pożarniczo-ratowniczego o imieniu Niepodległy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie, gmina Czarnożyły, powiat wieluński.

Dziękując za wyróżnienie gratuluję moim drogim Druhom tak cennego nabytku, który zdecydowanie poprawi stan bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

– podziękował na portalu społecznościowym FB Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak

Podczas uroczystości dla wyróżnionych druhów jednostki wręczono również srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” a następnie w okolicznościowych przemówieniach głos zabrali kolejno: Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski, Poseł na Sejm RP – Tadeusz Woźniak, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Robert Baryła, Wicestarosta Wieluński – Krzysztof Dziuba, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – Andrzej Chowis, Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu – mł. bryg. Tomasz Lewiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wieluniu – Andrzej Stępień, Prezes Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu – Marek Kapica, Poseł na Sejm RP – Wojciech Szczęsny Zarzycki oraz Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi – Janusz Małyszka.

Zaproszeni goście składali gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów w społecznej służbie oraz przekazali okolicznościowe listy gratulacyjne i upominki.

źródło: Urząd Gminy Czarnożyły

Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń