Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Przemoc w rodzinie była tematem debaty społecznej w auli Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu

1 kwietnia 2019 | Służby

28 marca Komenda Powiatowej Policji w Wieluniu przygotowała w swojej auli debatę społeczną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie… możesz mieć na nie wpływ. Wspólnie przeciwko przemocy”.

Problematyka przemocy w rodzinie na terenie powiatu wieluńskiego była głównym tematem tego spotkania. Jej najważniejszym celem było umocnienie współpracy pomiędzy podmiotami i instytucjami zajmującymi się tym zagadnieniem.

W debacie wzięli udział wieluńscy mundurowi na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu kom. Robertem Baryłą, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z całego powiatu, przedstawiciele Starostwa, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu, Kuratorzy Sądowi oraz przedstawiciele oświaty.

Podczas spotkania omówiono procedurę Niebieskiej Karty, jako narzędzie w pracy policjantów oraz udział policji w zespołach interdyscyplinarnych a także zagadnienia dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu wieluńskiego, podkreślając wagę problemu, a tym samym potrzebę usprawniania mechanizmów współpracy między instytucjami zobowiązanymi do wsparcia i udzielania pomocy ofiarom przemocy.

Ważną częścią spotkania było przedstawienie danych statystycznych dotyczących interwencji związanych z zakładaniem Niebieskiej Karty oraz liczby osób dotkniętych przemocą jak i sprawców przemocy.

Kolejno głos zabrali przedstawiciele Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieluniu, którzy omówili kwestie związane z psychologicznymi aspektami dotyczącymi przemocy w rodzinie zwłaszcza w zakresie funkcjonowania sprawcy i osoby dotkniętej przemocą.

Następnym punktem debaty było wystąpienie przedstawicieli Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu, którzy omówili formy pomocy realizowane przez ośrodek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące a działania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. Tematykę pracy z rodzinami gdzie występuje przemoc omówił kurator zawodowy z Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wieluniu.

Podczas debaty odbyła się również dyskusja a jej uczestnicy mieli również okazję zapoznać się również z funkcjonowaniem „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” na terenie naszego powiatu oraz aplikacją „Moja Komenda”. 

źródło: KPP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń