Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wieluńscy strażacy kontrolują pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego osiedla w mieście

28 września 2018 | Służby

Wieluńscy strażacy kolejny już raz przeprowadzają kontrole wieluńskich osiedli. Kontrole mają na celu sprawdzenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Obecne kontrole przeprowadzono w obecności przedstawicieli Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dało to możliwość od razu przekazać wszelkie uwagi i zastrzeżenia odnośnie kontrolowanych obiektów.

Strażacy mieli na względzie usytuowanie oraz drożność dróg dojazdowych oraz pożarowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, sprawność oraz lokalizację hydrantów, możliwość ustawienia i sprawienia specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

W dniu dzisiejszym prowadzimy akcję kontroli osiedla Kopernika pod względem dojazdu pożarowego, sprawdzenia sprawności hydrantów, możliwości ustawienia specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego typu podnośnik hydrauliczny jaki mamy na swoim stanie.

Ma to na celu wykrycie nieprawidłowości, które występują na wieluńskich osiedlach, wydanie odpowiednich zaleceń w celu usunięcia nieprawidłowości abyśmy w każdym momencie mogli bezpiecznie i w 100% mogli być skuteczni podczas akcji gaśniczej.

Byliśmy już na innych osiedlach. Jesteśmy po kontrolach sprawdzających na osiedlu Armii Krajowej i Bugaj, osiedlu Wyszyńskiego. Tam już nasze zalecenia zostały wykonane.

W następnym czasie, nie wiem czy to będzie jeszcze w tym roku, bo to osiedle jest akurat duże, będziemy kontrolować osiedle Stare Sady, osiedle na ul. Młodzieżowej i ul. Sucharskiego.

Jeśli chodzi o nieprawidłowości jakie wykrywamy to jest to z reguły niesprawność hydrantów, nieodpowiednia ilość czy szerokość dróg pożarowych i dojazdowych przy wieluńskich blokach.

Oczywiście są wydane zalecenia zarządcy tych obiektów czyli najczęściej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu, która ma za zadanie wykonać te zalecenia aby już te nieprawidłowości usunąć.

– poinformował  rzecznik prasowy KP PSP w Wieluniu kpt. Grzegorz Kasprzyczak

Po przekazaniu uwag i zastrzeżeń przedstawicielom Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odnośnie kontrolowanych obiektów i wydaniu odpowiednich zaleceń, ich wykonanie przez zarządcę zostanie poddane kontroli sprawdzającej.

Dotychczas skontrolowano osiedla Wyszyńskiego, Bugaj, Armii Krajowej oraz Kopernika. W następnej kolejności skontrolowane zostaną osiedla: ul. Stodolnianej, ul. Sucharskiego i Stare Sady.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń