Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

OSP w Gminie Wieluń ma blisko 60 tys. zł dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości

20 sierpnia 2018 | Służby

17 sierpnia w remizie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowicach miała miejsce uroczystość przekazania druhom w jednostek OSP z gminy Wieluń wyposażenia ratowniczego i medycznego.

Gmina Wieluń złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości i pozyskała na ten cel dofinansowanie.

Po to aby jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wieluń były sprawne, były gotowe nieść pomoc to muszą mieć do tego, oprócz druhów strażaków, oprócz zaangażowanych ludzi, którzy chcą się w tę służbę włączyć, muszą mieć także do tego niezbędny sprzęt.

To co zostało tutaj zakupione w sposób praktyczny będzie wam służyć. Tak na prawdę nie wam tylko mieszkańcom, którym tę pomoc, w różnych okolicznościach, będziecie nieść.

– mówił podczas uroczystości Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa

W ramach doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wieluń w niezbędny sprzęt potrzebny do prowadzenia działań w akcjach ratowniczo – gaśniczych, jak również udzielania pomocy z zakresu ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego Gmina Wieluń wydała w 2018 r. kwotę 60 374 złote.

Z wnioskowanych środków z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczona została kwota 59 770,26 złotych, ze środków własnych Gmina Wieluń poniosła wydatki w wysokości 603, 73 złote. W ramach tej kwoty doposażono Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Masłowicach, Kadłubie, w Wieluniu, w Dąbrowie i w Kurowie.

To już dziesiąte bądź jedenaste takie przekazanie środków dla druhów strażaków. W skali kraju jest to ponad 100 mln. zł., w województwie łódzkim to 7,5 mln. zł. a tutaj 60 tys.

To na prawdę duże środki, drodzy druhny i druhowie, trafiają w postaci tego nowiutkiego, potrzebnego, choć niech by był jak wykorzystywany jak najrzadziej, sprzętu.

Dobrze, że te środki tutaj trafiają. Ja tutaj gratuluję też panu Burmistrzowi, że zadbał aby stosowny wniosek został złożony, bo tylko 1% jest dofinansowania a 99% to wkład z budżetu państwa, budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. Ten sprzęt więc, druhny i druhowie, z wielką radością dzisiaj wam przekażemy.   

– mówił Poseł na sejm RP Piotr Polak

W skład wyposażenia przekazanego jednostkom OSP weszły: torby ratownicze, nosze typu deska, defibrylatory, cylindry rozpierające, agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna, przenośne zestawy oświetleniowe, parawany do osłony miejsc wypadków, bosaki dielektryczne, detektory napięcia, detektory jedno i wielogazowe, latarki elektryczne i inne specjalistyczne wyposażenie.

Przy wszystkich podziękowaniach, korzystając z obecności pana Posła i pana Komendant, chciałbym jednocześnie jeszcze poprosić. Mamy coraz więcej nowego sprzętu, mamy także młodych druhów, jak widać tutaj i co nas cieszy, ale potrzebne są szkolenia, które nauczyły by dobrze obsługiwać ten sprzęt, przede wszystkim bezpiecznie.

Bardzo prosimy o zwiększenie tych szkoleń aby każda jednostka mogła uzupełnić swoje braki w tym zakresie. Za wszystko to bardzo dziękujemy.

– w imieniu strażaków powiedział przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek

W uroczystości wzięli udział Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu Tomasz Lewiński oraz przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Owczarek.

fot. UM w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń