Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie świętowała jubileusz 110 lat swojego istnienia

17 lipca 2018 | Służby

Jubileusz 110 lat swojego istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie rozpoczęła od mszy świętej oraz uroczystego przemarszu pocztów sztandarowych na plac przed Domem Ludowo – Strażackim.

Z-ca naczelnika OSP Ożarów druh Jacek Politański jako dowódca uroczystości złożył następnie meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości członkowi Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP druhowi Adamowi Nowakowi. Zaraz po odegraniu hymnu i podniesieniu flagi na maszt zarys historyczny OSP Ożarów przedstawiła Agata Rzeźnik. Życzenia i podziękowania wszystkim strażakom złożyli kolejno: członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Adam Nowak, Starosta Wielunia Andrzej Stępień i Wójt Gminy Mokrsko Tomasz Kącki.

Podczas oficjalnej części uroczystości  odznaczono medalami najbardziej zasłużonych strażaków. Jubileusz był też okazją do podsumowania dwóch konkursów zorganizowanych w ramach projektu „Regionalne Święto Strażaka w Ożarowie” współfinansowanego z budżetu Samorządu województwa łódzkiego, w których zwycięzcami zostali Bartek Pietras i Amelia Wlazła. Wyróżnienia natomiast otrzymali: Dominik Golański, Michał Bogdała, Zuzanna Kotyś, Julia Hadryś, Aleksandra Sołtysiak, Antonina Janas, Jakub Kostrzewa i Julia Szymańska. Program artystyczny na uroczystości przygotowały dzieci i zespół ludowy z Ożarowa.

Odznaczeni zostali:

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
1. dh Stefan Jurczyk,
2. dh Leszek Owczarek,
3. dh Zbigniew Smolnik,

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
1. dh Jacek Politański,
2. dh Jarosław Korczewski,
3. dh Zbigniew Szaniec,
4. dh Adam Browarny,
5. dh Kazimierz Hadryś,

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
1. dh Zbigniew Chłód,
2. dh Paweł Pietras,
3. dh Henryk Drobina,
4. dh Sebastian Kotyś,
5. dh Marek Pietras,

Odznaką „Wzorowy Strażak”:
1. dh Mariusz Smolnik,
2. dh Mateusz Jama,
3. dh Michał Soberka,
4. dh Wojciech Pietras,
5. dh Leszek Kotyś,
6. dh Michał Owczarek,

Odznakami za wysługę lat:
1. dh Stefan Jurczyk (55 lat w OSP),
2. dh Henryk Młynarczyk (50 lat w OSP),
3. dh Jan Mateusiak(50 lat w OSP),
4. dh Czesław Korczewski (50 lat w OSP),
5. dh Marian Pietras (40 lat w OSP),
6. dh Leszek Rodak (40 lat w OSP),
7. dh Mirosław Zgondek (40 lat w OSP),
8. dh Jarosław Korczewski (35 lat w OSP),
9. dh Sławomir Placek (35 lat w OSP),
10. dh Zbigniew Chłód (35 lat w OSP),
11. dh Andrzej Korczewski (35 lat w OSP),
12. dh Zbigniew Smolnik (35 lat w OSP),
13. dh Zbigniew Szaniec (30 lat w OSP),
14. dh Jacek Politański (25 lat w OSP),
15. dh Marek Pietras (25 lat w OSP),
16. dh Krzysztof Koźlak (20 lat w OSP),
17. dh Paweł Pietras (20 lat w OSP),
18. dh Tomasz Koźlak (20 lat w OSP),
19. dh Henryk Drobina (20 lat w OSP),
20. dh Rafał Koźlak (20 lat w OSP),
21. dh Leszek Owczarek (20 lat w OSP),
22. dh Mariusz Smolnik (20 lat w OSP),
23. dh Marian Kania (20 lat w OSP),
24. dh Kazimierz Hadryś (20 lat w OSP),
25. dh Łukasz Drobina (20 lat w OSP),
26. dh Sebastian Kotyś (15 lat w OSP),
27. dh Michał Soberka (15 lat w OSP),
28. dh Adam Browarny (15 lat w OSP),
29. dh Tomasz Janik (15 lat w OSP),
30. dh Leszek Kotyś (10 lat w OSP),
31. dh Wojciech Pietras (10 lat w OSP),
32. dh Michał Owczarek (10 lat w OSP),
33. dh Mateusz Jama (10 lat w OSP),
34. dh Krzysztof Korczewski (5 lat w OSP),
35. dh Mateusz Stanek (5 lat w OSP),
36. dh Rafał Witkowski (5 lat w OSP),
37. dh Tomasz Korczewski (5 lat w OSP),
38. dh Łukasz Korczewski (5 lat w OSP),
39. dh Sebastian Jarząbek (5 lat w OSP).

fot: Zofia Białas

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń