Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Osjakowie przeprowadzono międzypowiatowe ćwiczenia pod kryptonimem „Powódź Osjaków 2018”

28 czerwca 2018 | Służby

W dniu 26 czerwca na rzece Warcie, w miejscowości Osjaków, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu oraz Starostwo Powiatowe w Wieluniu przeprowadziły międzypowiatowe ćwiczenia pod kryptonimem “Powódź Osjaków 2018”.

W ćwiczeniach brały udział: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Wieluniu, Wieruszowie i Sieradzu oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z powiatu wieluńskiego oraz Policja. Do ćwiczeń włączyły się również siły Gminnego, Powiatowego i Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego.

Służby sprawdzały procedury postępowania w razie wystąpienia zagrożenia powodziowego. W razie takiej sytuacji uruchamiane są zasoby Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego, między innymi przenośne zapory przeciwpowodziowe.

W trakcie ćwiczeń sprawdzono trzy sytuacje:
1. Wskutek wezbrania wody na rzece Warcie na konstrukcji kładki opierają się naniesione konary drzew, stwarzając zagrożenie zerwaniem kładki. Zachodzi konieczność usunięcia zalegających konarów przy użyciu ciężkiego sprzętu – koparki oraz sprzętu pływającego.

2. Poprzez zalanie kładki woda odcina drogę wracającej z pracy grupie 6 osób. Trzy z nich ulegają obrażeniom różnego stopnia. Konieczne jest ich ewakuacja oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

3. Piętrząca się woda i rosnący jej poziom stwarza zagrożenie zalania siedlisk oraz niżej położonych obiektów GOK w Osjakowie. Zachodzi konieczność budowy wału przeciwpowodziowego oraz odpompowania wody z zalanych obiektów.

Wagi wydarzeniu nadali oraz byli obserwatorami podczas ćwiczeń: Starosta Powiatu Wieluńskiego Andrzej Stępień wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Janecki, Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Grzegorz Janowski wraz z grupą operacyjną KW PSP Łódź, Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński, Wójt Gminy Osjaków Jarosław Trojan oraz Wójt Gminy Konopnica Grzegorz Turalczyk.

Podczas ćwiczeń można było obserwować również umiejętności ratownicze psa – ratownika WOPR wraz z opiekunem p. Antosik.

źródło: KP PSP w Wieluniu i WCZK

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń