Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Ćwiczenia straży wystraszyły mieszkańców Wielunia

11 kwietnia 2018 | Służby

10 kwietnia straż pożarna, w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia czyli Kolegiacie, przeprowadziła ćwiczenia taktyczno – bojowe.

Ich tematem było poznanie zagrożeń pożarowych i możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w obiekcie sakralnym oraz zapoznanie się z jego charakterystyką.

Na miejscu jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Masłowic, Kadłuba oraz Wielunia sprawdzały przeciwpożarową ochronę obiektów sakralnych, współdziałanie jednostek, wprowadzenie procedur postępowania w czasie pożaru i współpracę z zarządcą obiektu.

Podczas ćwiczeń doskonalono także taktykę gaszenia pożarów obiektów sakralnych, doskonalono współdziałanie KDR z PSK i z zastępami OSP, sprawdzano łączność radiową, możliwości dojazdu i zaopatrzenia wodnego.

Ćwiczenia wzbudziły wśród mieszkańców Wielunia duże zainteresowanie a w niektórych przypadkach spory lęk z braku wiedzy co do przyczyn tych działań.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń