Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje
Waldemark Brząkała - kandydat na Burmistrza Wielunia

Prawa autorskie

Materiały zamieszczone na stronie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią własność portalu Kocham Wieluń.

Zezwala się na:

  • kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie materiałów w celach osobistych.
  • udostępnianie materiałów w internecie i mediach tradycyjnych w formie zdjęcia poglądowego, tytułu, wstępu (pogrubiony akapit) i odnośnika do materiału źródłowego.

Zabrania się:

  • wykorzystywania materiałów w całości bądź częściach, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Licencje

Osoby i podmioty zainteresowane uzyskaniem licencji na wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie zapraszamy do skorzystania z formularza znajdującego się na stronie Kontakt

Reklama Andrzej Chowis - kandydat do Sejmiku Województwa Łódzkiego
Copyright © 2017-2018 Kocham Wieluń