Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Prawa autorskie

Materiały zamieszczone na stronie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią własność portalu Kocham Wieluń.

Zezwala się na:

  • Kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie materiałów w celach osobistych. Nie obejmuje to dalszego rozpowszechniania w formie elektronicznej lub drukowanej, z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej.
  • Udostępnianie materiałów w internecie i mediach tradycyjnych w formie zdjęcia poglądowego, tytułu, wstępu (pogrubiony akapit) i odnośnika do materiału źródłowego (strony z artykułem).

Jako cele osobiste rozumiemy wszelkie niekomercyjne formy wykorzystania materiałów (takie jak zapisanie materiałów na własny użytek, prywatne korespondencje ze znajomymi, itp) które nie prowadzą do opublikowania tych materiałów w miejscach ogólnodostępnych (internet, wydruki itd).

Zabrania się:

  • Wykorzystywania materiałów w całości bądź częściach, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tym artykule oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Licencje

Osoby i podmioty zainteresowane uzyskaniem licencji na wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie zapraszamy do skorzystania z formularza znajdującego się na stronie Kontakt

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń