Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Podziękowanie wyborcom za poparcie w wyborach samorządowych

1 listopada 2018 | Akcja partnerska

Szanowni Państwo, „Kreatywny Wieluń” to moje hasło wyborcze a zarazem marzenie o Wieluniu, miejscu w którym mieszkamy, pracujemy, które wciąż pozostaje sprawą wyboru każdego z nas.

Wybory samorządowe pokazały, że przyjdzie nam je realizować w miejscach pracy, w najbliższym otoczeniu i przy wsparciu ludzi, którzy rozumieją i którym bliska jest idea miasta otwartego. Jestem przekonany, że brak naszej reprezentacji w Radzie Gminy nie stanowi przeszkody w dążeniu do uczynienia z naszego marzenia rzeczywistości. 

Moja decyzja o kandydowaniu na urząd Burmistrza Miasta podyktowana była chęcią zbudowania w samorządzie zespołu kreatywnych i odważnie myślących ludzi. Reprezentacji, która nie przybiera barw politycznych, dla której priorytetem jest służba obywatelom i godne reprezentowanie ich w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej.

Decyzje wyborców pokazały, że do osiągnięcia sukcesu nie wystarczą chęci i zaangażowanie wąskiej grupy osób. W mojej dotychczasowej pracy nie brakowało osiągnięć. Nie doszedłem do nich sam, a przy pomocy ludzi rozumiejących etos i wartość rzetelnej, uczciwej pracy. Takie idee zamierzałem realizować reprezentując Państwa, mieszkańców miasta i gminy Wieluń.

Szanując decyzje wyborców chciałem podziękować tym spośród Państwa, którzy oddali na mnie, na moją wizję zarządzania i rozwoju miasta, głos. Jest to dla mnie rodzaj szczególnego wyróżnienia, uznania, ale także wyraz zaufania. Bardzo Państwu dziękuję!

Pozwólcie Państwo, że podzielę się jednak pewną refleksją. Wynik wyborczy pokazał siłę mediów w kreowaniu rzeczywistości i wpływaniu na ostateczne decyzje wyborców. Mój ogromny niesmak budzi brudny sposób prowadzenia kampanii wyborczych. Zawsze byłem i będę przeciwnikiem nieczystych zachowań. Działań, które naruszają dobre imię i niszczą wiarę w uczciwość intencji. Padłem ofiarą takich zachowań.

Uważam, że pracownicy mediów, którzy podstawą swojej pracy czynią manipulację, bądź pogoń za tanią sensacją, naruszają etos pracy dziennikarskiej. Rolą mediów jest informować obiektywnie i bezstronnie. Dziennikarz nie może być sędzią, ma pomóc, a nie szkodzić. Osobiście bliski jestem wizji pracy dziennikarskiej, czy reporterskiej Ryszarda Kapuścińskiego, który aby odpowiedzialnie wykonywać zawód, ciągle się kształcił. Zawód ten nie może być masowy! A dziś niestety mamy z tym zjawiskiem do czynienia.

Szanowni Państwo!
Wynik wyborów na urząd Burmistrza Wielunia nie jest rozstrzygnięty. Przed nami II tura. W tym miejscu zwracam się do kandydatów o uczciwą debatę. O debatę na argumenty, a nie na oszczerstwa i niedomówienia. Gratulując nowo wybranym radnym miejskim i powiatowym życzę współpracy ponad podziałami, o dążenie do porozumienia. Jestem przekonany, że jest to możliwe.

Zwracam się także do moich wyborców:
Szanowni Państwo, nie czuję się upoważnionym do dysponowania Państwa głosami. Wierzę w Państwa mądrość i w to, że dokonacie wyboru zgodnego z własnymi przekonaniami. Życzę dobrych decyzji!

Dziękuję też swoim koleżankom i kolegom, kandydatom do Rady Miasta i Rady Powiatu za pomoc i zaangażowanie w prowadzenie mojej kampanii wyborczej. Dziękuję tym spośród Państwa, którzy zechcieli wesprzeć ją finansowo.

Zapraszam też Państwa do odwiedzenia mojej strony internetowej www.kreatywny.wielun.pl

Dariusz Kowalczyk 

 

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń