Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Część sesji absolutacyjnej Rady Miejskiej Wielunia przeniesiono na czwartek

27 czerwca 2018 | Polityka

Przerwana wczoraj sesja Rady Miejskiej w Wieluniu została przeniesiona na jutro, czwartek 28 czerwca, na godz. 9:00.

Z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wpłynął w trakcie sesji faks, w którym RIO zaprosiła Burmistrza Wielunia Pawła Okrasę, przewodniczącego Rady Miejskiej i przedstawiciela Komisji Rewizyjnej na dzisiejsze posiedzenie, aby rozstrzygnąć spór dotyczący wykonania zeszłorocznego budżetu Gminy Wieluń.

Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej jest nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Wielunia za rok 2017. Z uwagi na brak sprzedaży działek po byłej cukrowni, a co za tym idzie braku z tego tytułu zaplanowanego dochodu, wykonany budżet za rok 2017 plasuje się w wysokości jedynie 63%.

Zdaniem Komisji zachowanie burmistrza jest również wysoce naganne. Prowadził on potajemne rozmowy przed radnymi z firmą TergoPower, mające istotny wpływ na proces planistyczny obszaru objętego projektem planu zagospodarowania przestrzennego. Do tego doszedł zarzut dwukrotnego niewykonania wniosku po przeprowadzonych kontrolach pracy Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Wielunia, jak wyliczał Radosław Wojtuniak, ograniczał prawo dostępu do informacji jawnych dotyczących urzędowej korespondencji pomiędzy Urzędem Miejskim i firmą TergoPower, uniemożliwiając tym samym rzetelne przeprowadzenie kontroli działalności burmistrza w tym zakresie.

Regionalna Izba Obrachunkowa, do wniosku o nie udzielenie burmistrzowi absolutorium, odniosła się negatywnie. W związku z tym Komisja Rewizyjna wniosła odwołanie. Komisja zarzuca burmistrzowi „zaciemnianie obrazu sytuacji” przed RIO poprzez nierzetelne wyjaśnienia co do sprzedaży działek. Wspomniany wyżej faks jest odpowiedzią na odwołanie Komisji.

 

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń